Consumer Credit

Upadłości konsumenckie w 2020 roku


Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę
pożyczki.

Upadłość konsumencka w 2020 roku przeszła gruntowną rewolucję. Od 24 marca obowiązują nowe zasady, w związku z czym ogłoszenie bankructwa prawdopodobnie stanie się jeszcze bardziej powszechnym procederem radzenia sobie z pętlą zadłużenia.

Poprzednie nowelizacje prawa upadłościowego, które zaczęły obowiązywać od dnia 31 grudnia 2014 r. oraz 1 stycznia 2016 r., umożliwiły wielu osobom skuteczne wyjście ze stanu niewypłacalności. Jak pokazują wszelkie statystyki liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich z roku na rok rosła. Ustawodawca wyszedł jednak z założenia, że bankructwo osoby fizycznej winno być dostępne dla jak największego „grona odbiorców”, gdyż niesie ze sobą określone korzyści o charakterze społecznym, czy ekonomicznym. Przepisy o upadłości konsumenckiej, które obowiązują od 24 marca 2020 roku, mają być tego najlepszym przykładem.

W 2020 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 13 084 osób, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Jest to o 64,5% wyższy wynik niż w 2019 r. Grudzień był rekordowym miesiącem jeżeli chodzi o liczbę upadłości. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano 1809 upadłości konsumenckich.

 

 

Wysoki wzrost upadłości w tym roku jest wynikiem zmiany przepisów.

Od 1 stycznia 2015 r. do 24 marca 2020 r. połowa wniosków o upadłość była oddalana. Wymogiem ogłoszenia upadłości była przesłanka, aby była ona nie zawiniona przez dłużnika.

Obecnie każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd rozstrzyga w jakiej wysokości (dostosowanej do aktualnej możliwości dłużnika) i przez jak długi okres (do 7 lat), dłużnik będzie spłacał zobowiązania.

Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką do 31 grudnia 2020 r. łącznie ogłosiło ją 39 679 osób.

 

 

Jeżeli chodzi o wiek osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w 2020 r. to najmłodsza osoba ma 12 lata, a najstarsza 92. Średnia wieku to 51 lat, czyli tyle i w latach poprzednich.  Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,86% i 30-39 – 22,03%.

Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 29,42% wszystkich upadłości konsumenckich.

Częściej upadłości ogłaszały kobiety – 6834 osoby (52,23%), niż mężczyźni – 6250 osób (47,77%).

Najwięcej upadłości ogłoszono w woj. mazowieckim 16,53%, śląskim 16,48% i wielkopolskim 9,26%.

 


źródła:

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

Ministerstwo Sprawiedliwości RP

 

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *