Analizy

Alternatywne wskaźniki ekonomiczne – Google Mobility Reports


W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) lub innych danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. To ważne, zwłaszcza przy braku bieżącej informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw nie publikujących aktualnych informacji finansowych.

Bieżąca dostępność wskaźników służących do oceny aktualnej sytuacji gospodarczej ma zasadnicze znaczenie dla przewidywalnej, szybkiej i odpowiedniej reakcji. Zwłaszcza, gdy sytuacja zmienia się tak szybko i fundamentalnie, jak to miało miejsce w momencie wybuchu pandemii COVID-19, w połowie marca 2020 r. Podczas gdy wskaźniki rynków finansowych dostępne są stosunkowo szybko, wskaźniki podstawowych zmiennych makroekonomicznych publikowane są ze znacznym opóźnieniem uniemożliwiającym podejmowanie bieżących decyzji, w tym kredytujących klientów. Zeszły rok pokazał, iż dopiero nieco ponad miesiąc od rozpoczęcia lockdown’ów pojawiły się pierwsze dane, które wskazywały na powagę rozpoczynającego się kryzysu gospodarczego.

Jednym z narzędzi „opisujących” na bieżąco sytuacje gospodarczą jest zestaw danych opracowywanych przez Google pod nazwą COVID-19 Community Mobility Reports. Korzystając z anonimowych danych dostarczonych przez aplikacje takie jak Google Maps, firma stworzyła regularnie aktualizowany zbiór danych, który pokazuje, jak zmienia się mobilność ludzi podczas pandemii.

Ten nowy zbiór danych od Google codziennie mierzy liczbę odwiedzających w określonych kategoriach lokalizacji (np. sklepy spożywcze, parki, stacje kolejowe, miejsca pracy etc.) i porównuje tę zmianę z wyjściowym stanem sprzed wybuchu pandemii. Punktem odniesienia analiz są dni z pięciotygodniowego okresu od 3 stycznia do 6 lutego 2020 r.

W witrynie Google dane są wizualizowane tylko w plikach PDF – po jednym dla każdego kraju. Poniżej prezentujemy dane Google na interaktywnych wykresach, aby ułatwić obserwację zmian zachodzących w czasie w danym kraju; oraz w jaki sposób określone zasady mogły wpłynąć (lub nie) na zachowanie społeczności. Google zwraca uwagę, że powinniśmy unikać porównywania miejsc w różnych regionach lub krajach. Motywem takiej rekomendacji jest fakt, iż istnieją lokalne różnice w kategoriach lokalizacji, które mogą wprowadzać w błąd.

Powinniśmy również podkreślić, że zmiana liczby odwiedzających jest mierzona w odniesieniu do okresu między styczniem a lutym 2020 r. Oznacza to, że zmiany w ruchu nie uwzględniają zmian sezonowych – na przykład możemy oczekiwać, że liczba odwiedzających parki lub przestrzenie zewnętrzne będzie wyższa w okresie letnim. Dane mogą zatem odzwierciedlać pewne zmiany w ruchach sezonowych, a nie być w pełni wyjaśnione zmianami spowodowanymi pandemią.

Dzienna zmienność surowych danych może utrudniać zrozumienie, jak ogólne trendy zmieniają się w czasie. Aby to ułatwić, surowe dane na poniższych wykresach zostały zmienione na 7-dniową średnią kroczącą.

 

Jak czytać poniższe wykresy?

W momencie pisania tego tekstu (druga połowa lutego 2021) widzimy, że dla Polski:

  • 35% mniej ludności odwiedza środki transportu publicznego [stacje i przystanki],
  • 30% mniej ludności odwiedza restauracje, kawiarnie, centra handlowe, parki rozrywki, muzea, biblioteki i kina [handel i rozrywka],
  • 18% mniej ludności odwiedza miejsca pracy [miejsca pracy],
  • 12% mniej ludności odwiedza parki [parki],
  • 7% mniej ludności odwiedza sklepy spożywcze różnej wielkości, targowiska, drogerie i apteki [sklepy spożywcze i apteki],
  • pozytywny trend (+8%) widać jedynie w miejscach zamieszkania [miejsca zamieszkania].

 

Co wynika z tych wykresów teraz?

Wartości na wykresie są cały czas znacznie poniżej punktu odniesienia, i tylko nieznacznie powyżej „dołka” z początku pandemii.

 

Wykres dla kategorii: handel i rozrywka

 

Wykres dla kategorii: sklepy spożywcze i apteki

 

Wykres dla kategorii: stacje i przystanki

 

Wykres dla kategorii: parki

 

Wykres dla kategorii: miejsca pracy

 

Wykres dla kategorii: miejsca zamieszkania

 


źródła:

Our World in Data

COVID-19 a zmiany w trendach dotyczących przemieszczania się

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *