Prawo

Krajowy System e-Faktur – ułatwienie czy kolejne narzędzie kontroli?


W piątek 5 lutego opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT. Zakłada on utworzenie Krajowego Systemu e-Faktur. Ma on umożliwić wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, które będą generowane i przechowywane przez utworzony w tym celu system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów. Wejście ustawy w życie planuje się na 1 października 2021 roku. System ma być dobrowolny. Ministerstwo planuje jednak wdrożenie obowiązku korzystania z niego od roku 2023.

Projekt prezentowany jest jako kolejne ułatwienie w rozliczaniu i dokumentowaniu transakcji objętych podatkiem VAT. Nie ulega jednak wątpliwości, że do już i tak licznych źródeł wiedzy fiskusa o podatniku dołączy kolejne. Obecnie Krajowa Administracja Skarbowa zbiera już bieżące dane wynikające z prowadzonych przez podatników rejestrów VAT zakupu i sprzedaży (pliki JPK). Po zmianach w pliku JPK z października 2020 roku, zapowiadanych również jako ułatwienie związane z likwidacją deklaracji VAT, w pliku wskazuje się także kody informujące o transakcji dotyczącej np. określonych w rozporządzeniu towarów, usług, czy też dokonanych z podmiotami powiązanymi. Krajowy System e-Faktur poszerzy wiedzę fiskusa o pełną treść faktury.

Digitalizacja rozliczeń podatkowych jako kierunek powinna być oceniana pozytywnie i nie sposób zaprzeczyć, że projekt ma swoje zalety. Dziwi jedynie brak wzmianki w komunikatach Ministerstwa o utworzeniu kolejnej bazy wiedzy o podatniku, jaką KSeF bez wątpienia stanie się najpóźniej w chwili wdrożenia obowiązku korzystania z systemu. Jako narzędzie służące do tropienia i eliminacji nadużyć takie działanie zasługuje na akceptację. Zastanawia jednak termin przechowywania faktur w Systemie – 10 lat, podczas gdy przedawnienie zobowiązań podatkowych wynosi lat 5. Projekt pomija także takie aspekty jak choćby tajemnica skarbowa czy dostęp do systemu przez inne organy państwowe. Rozczarowanie budzi zaś faktyczna treść zachęty, którą Ministerstwo zamierza promować dobrowolne korzystanie z KSeF. Zapowiadany w komunikacie krótszy termin zwrotu VAT (40 zamiast 60 dni) dla korzystających z KSeF dotyczyć będzie bowiem tylko tych wypadków, w których kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł. O tym ograniczeniu kwotowym w komunikacie Ministerstwa zapomniano.

Z pewnością warto uważnie obserwować proces legislacyjny. Dotychczasowe doświadczenia choćby z mechanizmem podzielonej płatności wskazują, że Ministerstwo Finansów dość konsekwentnie realizuje praktykę testowania nowych rozwiązań jako dobrowolnych, by później uczynić je obowiązkowymi. Każde narzędzie zmierzające do zmniejszenia luki w podatku VAT zasługuje na uwagę. Wszak skorzystają z tego uczciwi podatnicy, nie będący w stanie konkurować z unikającymi podatku podmiotami oferującymi ceny niższe o 23%. Wypada przy tym tylko mieć nadzieję, że obecny kształt projektu ulegnie zmianie i faktyczne korzyści z wdrożenia KSeF będą dla podatników bardziej atrakcyjne niż uzyskanie zwrotu 3000 zł podatku w terminie 40 dni.

Komunikat Ministerstwa znajdą Państwo tutaj.

 


Autor artykułu:

Adam Rajewski

Adwokat, doradca podatkowy, członek Forum MDR przy Ministerstwie Finansów, wykładowca. Z Kancelarią Grzybkowski Guzek i Partnerzy związany od 2009 roku. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w prawie karnym skarbowym, ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w zagadnieniach związanych szeroko pojętym compliance w firmie. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców w sporach z organami administracji skarbowej.

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *