Biznes

Odcięcie pomocy publicznej to bankructwo jednej czwartej firm w EU


Bez pomocy państwa prawie jedna czwarta przedsiębiorstw w UE do końca 2020 r. miałaby problemy z płynnością – taki wniosek płynie z dokumentu, który został przygotowany przez Unię Europejską a ujawniony niedawno przez Reuters’a. Ujawniona analiza mówi, iż spodziewane wycofywanie programów wsparcia publicznego w odpowiedzi na nadchodzące ożywienie gospodarcze spowoduje gwałtowny wzrost bankructw oraz złych kredytów w sektorze bankowym.

W ostatnich miesiącach rządy państw europejskich wydały prawie 2,3 bln EUR na różnego rodzaju wsparcie płynnościowe dla firm w swoich krajach. Firmy, które obecnie utrzymują się na powierzchni dzięki pomocy rządowej, prawdopodobnie nie przetrwają po wycofaniu programów wsparcia. Z dokumentu wynika, że blisko połowa wszystkich firm, którym w zeszłym roku udało się uniknąć problemów z płynnością, była już w grupie wysokiego ryzyka.

„Po wygaśnięciu bezprecedensowych środków wsparcia publicznego wiele firm prawdopodobnie nie wywiąże się ze swoich zobowiązań dłużnych, co prowadzi do znacznego wzrostu zagrożonych kredytów i niewypłacalności” – czytamy w nocie.

Wśród sektorów, które najbardziej ucierpiały są hotele i restauracje (trzy czwarte mało problemy z płynnością) oraz przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i tekstylny. W porównaniu z nimi znacznie lepiej wypadły usługi komunikacyjne, żywność, farmaceutyki i elektronika.

Notatka ujawniła również, że kredyty bankowe strefy euro objęte moratoriami wyniosły w trzecim kwartale 2020 r. 587 mld euro, z czego 60 procent stanowiły kredyty dla przedsiębiorstw. Aby kontynuować działalność pomimo lockdown’ów, przedsiębiorstwa konsumowały swoje rezerwy gotówkowe oraz pożyczały pieniądze, a także korzystały z pomocy rządu. Wielkość udzielonych kredytów bankowych wzrosła najbardziej we Francji, Włoszech i Hiszpanii, odwracając dziesięcioletni trend spadkowy zadłużenia przedsiębiorstw wobec banków.

„Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że wielkość kredytów zagrożonych wzrośnie w całej UE, chociaż czas i wielkość tego wzrostu pozostaje niepewna” – stwierdziła Komisja.

„Chociaż jest oczywiste, że pandemia negatywnie wpłynęła na zdolność sektora prywatnego do obsługi zadłużenia, rządowe gwarancje kredytowe i moratoria spłaty pożyczek zapobiegły jak dotąd wzrostowi niespłacanych kredytów” – czytamy w nocie.

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *