Branże

Indeks cen żywności FAO rośnie w lutym dziewiąty miesiąc z rzędu


Światowe ceny surowców żywnościowych wzrosły dziewiąty miesiąc z rzędu w lutym, a notowania cukru i olejów roślinnych wzrosły najbardziej, informuje na początku marca Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Wskaźnik cen żywności FAO (Food Price Index), który śledzi miesięczne zmiany międzynarodowych cen towarów spożywczych w powszechnym obrocie, wyniósł średnio 116,0 punktów w lutym, 2,4 procent wyżej niż w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik cen cukru FAO wzrósł o 6,4 procent od stycznia, ponieważ spadła produkcja w głównych krajach produkujących wraz z silnym popytem importowym z Azji, co wywołało obawy o ograniczenie światowych dostaw. Oczekiwania ożywienia produkcji w Tajlandii i rekordowych zbiorów w Indiach osłabiły ten wzrost.

 

 

Indeks cen olejów roślinnych FAO wzrósł o 6,2 procent, osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2012 roku. Ceny olejów palmowych, sojowych, rzepakowych i słonecznikowych wzrosły.

Indeks cen produktów mlecznych FAO wzrósł o 1,7 procent, na czele z międzynarodowymi notowaniami eksportu masła, w przypadku którego silny import z Chin spotkał się z ograniczonymi dostawami z Europy Zachodniej. Ceny sera spadły, częściowo z powodu wysokich zapasów w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźnik cen zbóż FAO był średnio o 1,2 procent wyższy niż w styczniu. Ceny sorgo wzrosły w ciągu miesiąca o 17,4 procent, napędzane przez utrzymujący się silny popyt ze strony Chin. Międzynarodowe ceny kukurydzy, pszenicy i ryżu były stabilne lub nieznacznie wzrosły.

Indeks cen mięsa FAO wzrósł o 0,6 procent, spowodowany ograniczonymi dostawami mięsa wołowego i owczego w kluczowych regionach produkcyjnych. Z kolei notowania cen wieprzowiny spadły, czemu sprzyjały mniejsze zakupy dokonywane przez Chiny przy dużych nadwyżkach podaży oraz wzrost niesprzedanych świń w Niemczech z powodu utrzymującego się zakazu eksportu na rynki azjatyckie.

 

Wczesne szacunki wskazują na rekordową produkcję pszenicy w 2021 r

FAO opublikowało również Brief dotyczący podaży i popytu na zboża, w tym zaktualizowane oceny światowej produkcji, konsumpcji, handlu i zapasów.

Światowa produkcja pszenicy w 2021 r. prawdopodobnie wzrośnie i osiągnie nowy rekord 780 mln ton, zgodnie ze wstępną prognozą FAO, ponieważ oczekiwania na odbicie produkcji w Unii Europejskiej z nawiązką zrównoważyły ​​wpływ na pogodę perspektywy produkcji w Federacji Rosyjskiej.  Oczekuje się, że produkcja kukurydzy w Afryce Południowej osiągnie niemal rekordowy poziom w 2021 r., Podczas gdy prognozuje się, że produkcja w Ameryce Południowej będzie znacznie powyżej średniej. Uprawa nie została jeszcze obsadzona w krajach na północ od równika.

Wspomniany Brief dostarcza bardziej szczegółowych i zaktualizowanych informacji. Najważniejsze to nowe i wyższe szacunki dotyczące światowej produkcji zbóż w 2020 r., które obecnie wynoszą 2761 mln ton, co stanowi 1,9-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, a także wyższe niż oczekiwano wyniki zgłoszone dla kukurydzy w Afryce Zachodniej i ryżu w Indiach oraz zbiory pszenicy w Unii Europejskiej, Kazachstanie i Federacji Rosyjskiej.

Nowe prognozy FAO na lata 2020/21 obejmują 2,0% roczny wzrost wykorzystania zbóż na świecie do 2 766 mln ton i 5,5% wzrost światowego handlu zbożami do 464 mln ton. Przewiduje się, że światowe zapasy zbóż zakończą się obecnie w 2021 roku na poziomie 811 milionów ton, o 0,9 procent poniżej poziomu otwarcia, co obniży wskaźnik zapasów do wykorzystania do 28,6 procent. Oczekuje się, że światowe zapasy ryżu i pszenicy wzrosną, podczas gdy zasoby gruboziarnistego zmaleją.

 

Produkcja zbóż i zapotrzebowanie na import rosną w krajach o niskim dochodzie i z deficytem żywności

Perspektywy upraw i sytuacja żywnościowa, kwartalna publikacja Działu Rynków i Handlu FAO, dostarcza również ciekawych informacji. Szacuje się, że łączna produkcja zbóż w 51 krajach o niskim dochodzie z deficytem żywności wzrosła o 3,0% w 2020 r. W porównaniu z rokiem poprzednim do 502,4 mln ton, ponieważ odzysk w Afryce Południowej i na Bliskim Wschodzie przeważał nad spadkiem w Afryce Środkowej. Oczekuje się jednak, że zagregowane zapotrzebowanie grupy na import zbóż w roku gospodarczym 2020/21 wzrośnie do 74,1 mln ton, przy czym największe dodatkowe potrzeby zgłaszają podregiony Dalekiego Wschodu i Afryki Zachodniej. Wczesne prognozy dotyczące produkcji na 2021 r. są zasadniczo korzystne, ale potencjalna susza w Afganistanie i południowym Madagaskarze budzi coraz większe zaniepokojenie.

 


źródło: FAO

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *