Branże

Europejski Zielony Ład to realne wymagania, a nie mglista wizja


Europejski Zielony Ład jest hasłem odmienionym już przez wszystkie przypadki. Nie ma sektora gospodarki, który nie dyskutowałby o wyzwaniach i obawach związanych z implementacją EZŁ. Polska Chemia, jako jedna z kluczowych gałęzi przemysłu, zarówno z ekonomicznej, jak i produktowej perspektywy, jest świadoma wielu stojących przed nią wyzwań, z którymi wiąże się wdrożenie założeń Green Dealu.

Ten realny i pełnowymiarowy dokument Komisji Europejskiej, warunkuje działanie naszej gospodarki na najbliższe lata. Proces ten jest już bardzo zaawansowany. Tylko do końca 2021 roku zapowiadana jest praca nad kilkunastoma przekrojowymi dokumentami, których finalnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2050 r. Jak widać, nie są to już tylko wizje i trendy, lecz realne wymagania, przekładające się na konkretne projekty aktów prawnych. Pierwsza w 2021 r. Debata w ramach Kampanii Polska Chemia, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) została zdominowana przez wątki legislacyjne związane z przyszłością biznesów przedstawicieli polskiego przemysłu chemicznego.

Europejski Zielony Ład to ogromny temat, który będzie nam towarzyszył podczas wielu kolejnych spotkań organizowanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego zarówno w ramach Kampanii Polska Chemia jak i innych projektów, które prowadzimy. Wyzwań jest naprawdę sporo. Można rzec, Europa, która walczy z innymi regionami o jak najlepszą pozycję konkurencyjną, a równocześnie nakłada na siebie mnóstwo nowych celów, ma pod górę. Dzisiaj skupimy się na przygotowaniu Mapy Drogowej po  Europejskim  Zielonym  Ładzie. Dokument ma pomóc poruszać się w gąszczu strategii, dyrektyw i rozporządzeń budujących EZŁ. Wraz z kolejnymi debatami w ramach Kampanii będziemy pokazywać Państwu coraz to więcej elementów. Regulacji związanych z tematem EZŁ jest mnóstwo i występuje między nimi bardzo dużo powiązań, więc nie ma możliwości, aby skupiać się tylko na jednym głównym temacie. Dzisiaj skupiliśmy się tylko na kilku kluczowych elementach, żeby zasygnalizować, co się dzieje i gdzie widzimy najważniejsze elementy. Kluczowe jest zrozumienie przez cały sektor, wszystkich uczestników rynku, że EZŁ stanowi realne wymagania a nie mgliste wizje. To jest dokument, który nie będzie tylko listkiem figowym, to są ramy naszego przyszłego funkcjonowania  – powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, w trakcie Debaty „Europejski Zielony Ład. Mapa drogowa dla Polskiej Chemii – co przed nami?”.

 

Projekty i strategie, które nie są jeszcze wiążące prawnie

Europejski Zielony Ład jest dokumentem bardzo kompleksowym. W jego skład wchodzi wiele inicjatyw klimatycznych, środowiskowych, energetycznych, transportowych, przemysłowych oraz rolnych. Idea, która stoi za politykami EZŁ, to bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Mecenas Agnieszka Skorupińska z Kancelarii CMS, przedstawiająca w ramach Debaty wybrane strategie EZŁ mogące mieć znaczący wpływ na krajową branże chemiczną, podkreśliła, że inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska są ogromną szansą dla polskiego przemysłu chemicznego i warto wykorzystać wsparcie finansowe, które przeznaczone jest na promowanie tego nurtu. Ekspertka jednocześnie zaznaczyła, że obecne dokumenty nie są jeszcze wiążące prawnie i nie przekładają się bezpośrednio na sytuację sektora chemicznego w Polsce. Jak stwierdziła, są to pewnego rodzaju strategie i projekty, z których w przyszłości wynikną właściwe oraz prawomocne przepisy.

W podobnym tonie wypowiadali się także przedstawiciele administracji  którzy wzięli udział w I Debacie Kampanii Polska Chemia. Europejski Zielony Ład zawiera konkretne plany działań i strategii, z listą najważniejszych inicjatyw umożliwiających jego realizację dla poszczególnych sektorów gospodarki. Ostateczny sukces będzie zależał od determinacji w jego wdrażaniu. Green Deal stał się również centralnym punktem planu odbudowy po pandemii, a inwestycje przeznaczone na odbudowę gospodarki będą służyć zielonej transformacji: 30% środków z wyjątkowo wysokiego, nowego budżetu unijnego oraz 37% środków z planu odbudowy zostało przeznaczone właśnie na inwestycje związane z ochroną klimatu i transformacją ekologiczną. Eksperci wskazali, że Rada Europejska oraz Parlament Europejski przykładają wagę do tego, aby odbudowa gospodarek po skutkach pandemii szła w parze z Europejskim Zielonym Ładem. Przeprowadzane inwestycje mają się przełożyć również na tworzenie nowych miejsc pracy, dążyć w kierunku wzmacniania konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz tworzenia europejskich łańcuchów dostaw.

(…)


Za­in­te­re­so­wał Cię ten ar­ty­kuł?

Peł­na treść do­stęp­na jest w wy­da­niu czerwcowym ’21 Cre­dit Ma­na­ger Ma­ga­zi­ne.

 


Autor artykułu:

Jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów  administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. i zrzesza m.in. największych producentów chemikaliów, przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego, firmy transportowe, dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych, biura projektowe, firmy konsultingowe oraz instytuty naukowe. PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń
krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *