Branże

Organizacje branżowe ostrzegają przed całkowitym załamaniem światowego systemu transportowego


Światowe organizacje i związki zrzeszające firmy transportu drogowego, lotniczego i morskiego wezwały wczoraj szefów światowych rządów, zebranych w tym tygodniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, do natychmiastowego zakończenia globalnego kryzysu łańcuchów dostaw. Przywódcy organizacji ostrzegają przed „transport systems collapse” czyli całkowitym załamaniem się światowego systemu transportowego.

W liście otwartym opublikowanym w dniu debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, IRU, Międzynarodowy Związek Transportu Drogowego, IATA, Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, ICS, Międzynarodowa Izba Żeglugi oraz ITF, Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu, wystosował pilny apel do szefów światowych rządów o przywrócenie swobody przemieszczania się pracowników firm transportowych.

Jak piszą autorzy listu, wszyscy pracownicy firm transportowych na całym świecie zapewniali utrzymanie łańcuchów dostaw podczas pandemii, która jednak miała znaczący wpływ na ich życie osobiste i zawodowe. W szczytowym momencie kryzysu pandemicznego, 400 000 marynarzy nie było w stanie opuścić swoich statków, a niektórzy z nich pracowali nawet 18 miesięcy więcej w stosunku do pierwotnych kontraktów. Loty zostały ograniczone, a pracownicy lotnictwa zmierzyli się z niespójnością wymogów dotyczących granic, podróży, ograniczeń i szczepień.

 

„In view of the vital role that transport workers have played during the pandemic and continue to play during the ongoing supply chain crisis, we request, as a matter of urgency, a meeting with WHO and the ILO at the highest level to identify solutions
before global transport systems collapse.”

[źródło: Transport heads joint call on world leaders to secure global supply chains]

 

Dodatkowe, systemowe i nieprzewidywalne kontrole na granicach drogowych sprawiły, że tysiące kierowców ciężarówek było zmuszonych czekać, czasami tygodniami, w niehigienicznych warunkach bez odpowiednich udogodnień, zanim mogli zakończyć swoją podróż i wrócić do domu.

 

Globalne łańcuchy dostaw zaczynają się dramatycznie zniekształcać z powodu ciągnącego się już prawie dwa lata nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego pracowników transportu

 

Globalne łańcuchy dostaw zaczynają się dramatycznie zniekształcać z powodu ciągnącego się już prawie dwa lata nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego pracowników transportu. Szefowie transportu ostrzegali, że państwa nie słuchają ani nie podejmują zdecydowanych i skoordynowanych działań, i wezwali szefów rządów do zaprzestania przerzucania winy wewnątrz i między rządami oraz do rozwiązania kryzysu, zanim nadchodzący okres świąteczny ponownie zwiększy popyt na fracht, jeszcze bardziej wywierając presję na firmy transportowe na całym świecie.

Organizacje podpisane pod listem obsługują ponad 20 bilionów dolarów światowego handlu rocznie, zatrudniają 65 milionów globalnych pracowników transportu i reprezentują ponad 3,5 miliona firm zajmujących się frachtem drogowym i lotniczym oraz ponad 80% światowej floty handlowej.

List postuluje aby:

  • Pracownicy transportu mieli pierwszeństwo w otrzymywaniu szczepionek uznanych przez WHO.
  • Stworzyć znormalizowany proces dokumentowania odbytych szczepień przeciw COVID-19.
  • WHO i ILO (International Labour Organization – Międzynarodowa Organizacja Pracy) poruszą te kwestie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ oraz z rządami krajowymi.

Wszystkie sektory transportu również odnotowują niedobór pracowników i spodziewają się, że w wyniku złego traktowania milionów ludzi podczas pandemii, łańcuchy dostaw są jeszcze bardziej zagrożone.

Przez cały okres pandemii ministerstwa transportu nie były w stanie współpracować z ministerstwami zdrowia, aby poprawić sposób, w jaki pracownicy transportu są traktowani przez ograniczenia w podróżowaniu. Dopóki szefowie rządów nie wprowadzą zmian, kryzys humanitarny i łańcuchów dostaw będzie trwał w nieskończoność, powodując jeszcze większe trudności.

 

Wszystkie sektory transportu również odnotowują niedobór pracowników i spodziewają się, że w wyniku złego traktowania milionów ludzi podczas pandemii, łańcuchy dostaw są jeszcze bardziej zagrożone

 

Guy Ryder, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy powiedział:

„Kwestia ta została podniesiona w zeszłym roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przez Sekretarza Generalnego Antonio Guterresa i bardzo ważne będzie, aby delegaci na tegorocznym spotkaniu w Nowym Jorku byli świadomi swoich obowiązków. Ogromne znaczenie ma to, że szefowie organizacji reprezentujących miliony pracowników transportu na całym świecie poprosili rządy o podjęcie pilnych działań i zniesienie ograniczeń, które obciążają pracowników, ich rodziny i globalny łańcuch dostaw. To wezwanie, którego nie można dłużej ignorować”.

Umberto de Pretto, Sekretarz Generalny IRU powiedział:

„Kierowcy ciężarówek pracowali niestrudzenie w czasie pandemii, aby utrzymać ruch towarów, mimo że ograniczenia na granicach często są i były bezcelowe, nieskoordynowane, a nawet niebezpieczne dla zdrowia kierowców. To pogorszyło chroniczne niedobory kierowców. Kierowcy są niezbędnymi pracownikami: rządy muszą działać i pozwalać im wykonywać swoją kluczową pracę”.

Willie Walsh, Dyrektor Generalny IATA powiedział:

„W ciągu ostatnich 18 miesięcy pracownicy lotnictwa byli niezwykle odporni w utrzymywaniu otwartych szlaków handlu światowego. Stało się to niepotrzebnym wyzwaniem z powodu nieskoordynowanych, niezharmonizowanych i czasami sprzecznych środków wdrożonych przez rządy w zakresie COVID-19. Nie jest to możliwe do utrzymania, zwłaszcza gdy popyt rośnie w okresie ożywienia [gospodarczego]. Nadszedł czas, aby WHO i ILO zgromadziły państwa w celu uzgodnienia globalnie zharmonizowanego zestawu środków dotyczących pracowników, którzy ułatwiają wydajną globalną łączność”.

Guy Platten, Sekretarz Generalny ICS powiedział:

„Dwa tematy tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego to prawa człowieka i odporność. Biorąc pod uwagę, że pracownicy transportu wykazali nieopisany poziom odporności w obliczu ogromnych trudności, wzywamy ONZ i głowy państw do ostatecznego podjęcia zdecydowanych i skoordynowanych działań w celu rozwiązania tego kryzysu”.

 

Szczerze mówiąc, mają już dość. Nadszedł czas, aby szefowie rządów zareagowali na potrzeby tych pracowników, jeśli nie, to będą odpowiedzialni za upadek łańcuchów dostaw oraz niepotrzebną śmierć i cierpienie pracowników i obywateli dotkniętych kryzysem. Ta krew i ten chaos będzie na ich rękach.

 

Stephen Cotton, Sekretarz Generalny ITF powiedział:

„Pracownicy transportu utrzymali światowe łańcuchy dostaw i ludzi w ruchu pomimo zaniedbania światowych liderów. Pracowali nad zamknięciem granic, niemożnością powrotu do domu, brakiem dostępu do opieki zdrowotnej, restrykcyjnymi wymogami dotyczącymi kwarantanny i całkowitą niepewnością wynikającą z nieudolności rządów. Szczerze mówiąc, mają już dość. Nadszedł czas, aby szefowie rządów zareagowali na potrzeby tych pracowników, jeśli nie, to będą odpowiedzialni za upadek łańcuchów dostaw oraz niepotrzebną śmierć i cierpienie pracowników i obywateli dotkniętych kryzysem. Ta krew i ten chaos będzie na ich rękach”.


Oryginalny list znajduje się tutaj.

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *