Analizy

PICM Risk Index © – lipiec 2022


PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w lipcu już we wszystkich sektorach gospodarki, bez wyjątków.

Ocena ryzyka niewypłacalności w lipcu we wszystkich branżach, oprócz usług (bez transportu), utrzymuje się powyżej poziomu uznawanego jako niskie ryzyko, tj. 50 punktów. Najwyższy poziom indeksu w lipcu odnotowaliśmy dla budownictwa (78,7 pkt.) oraz przemysłu (66,7 pkt.), przy czym dla budownictwa wzrost m/m był nieznaczny (+1,0 pkt.), a dla handlu hurtowego najwyższy wśród obserwowanych branż (+2,3 pkt.). Najniższą ocenę ryzyka niewypłacalności notowaliśmy dla usług (49,2 pkt.), co jest poziomem sprzed pandemii, jednakże i tu, mimo sprzyjającej porze roku, trend odwraca się na negatywny. Wyraźne  odwrócenie trendu  we wszystkich sektorach gospodarki to efekt rosnących kłopotów wynikających z braku harmonijnych dostaw materiałów i surowców, rosnących cen energii i paliw oraz wysokich stóp procentowych i inflacji, mających negatywny wpływ na poziom kosztów działalności gospodarczej. Inflacja oraz wojna w Ukrainie też negatywnie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów, którzy są ostatecznymi klientami każdego przedsiębiorstwa.

 

 

A jak w szczegółach prezentuje ryzyko niewypłacalności w każdej branży?

 

PICM Risk Index © dla przemysłu wzrósł w lipcu o 1,5 pkt. z poziomu 65,2 pkt. do wartości 66,7 pkt. To około 22 pkt. więcej od średniej wieloletniej (~46 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2001 (~61 pkt.), 2009 (~62 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie zamówień oraz produkcji). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do problemów finansowych jako barier działalności.

Spośród branż przemysłu negatywnie wyróżnia się produkcja odzieży (69 pkt.), produkcja wyrobów ze skór (59,4 pkt.) oraz produkcja pojazdów samochodowych (60,2 pkt.). Natomiast pozytywnie wyróżnia się produkcja metali (29,6 pkt.), produkcja farmaceutyków (27,5 pkt.) oraz rafinacja ropy naftowej (26,5 pkt.).

 

 

PICM Risk Index © dla handlu detalicznego wzrósł w lipcu o 1,2 pkt. z poziomu 61 pkt. do wartości 62,1 pkt. To wartość nieco wyższa od średniej wieloletniej (~61 pkt.) oraz istotnie poniżej szczytów z lat 2002 (~83 pkt.), 2010 (~70 pkt.) oraz 2013 (~74 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej). Bieżąca sytuacja w zakresie ilości sprzedawanych towarów, jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Spośród branż przemysłu wyróżnia się sprzedaż sprzętu RTV/AGD (48,5 pkt. z przyspieszającą tendencją rosnącą) oraz handel artykułami żywnościowymi (72,3 pkt. z pierwszym sygnałem odwrócenia się tendencji malejącej).

 

 

PICM Risk Index © dla budownictwa wzrósł w lipcu o 1,0 pkt. z poziomu 77,7 pkt. do wartości 78,7 pkt. To około 19 pkt. więcej od średniej wieloletniej (60 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2002 (~75 pkt.), 2010 (~78 pkt.) oraz 2013 (~84 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej, jak również pogarszającego się portfela zamówień i realizowanej produkcji. Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do opóźnień płatności.

 

 

PICM Risk Index © dla usług (bez transportu) wzrósł w lipcu o 0,9 pkt. z poziomu 48,3 pkt. do wartości 49,2 pkt. To o ponad 4 pkt. więcej od średniej wieloletniej (45 pkt.), ale poniżej szczytów z lat 2004 (~72 pkt.), 2010 (~59 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie popytu i sprzedaży). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej.

 

 

PICM Risk Index © dla transportu wzrósł w lipcu o 1,9 pkt. z poziomu 57,5 pkt. do wartości 59,4 pkt. Wskazanie w bieżącym miesiącu jest wyższe o około 3 pkt. od średniej wieloletniej (56 pkt.) oraz znajduje się poniżej szczytów z lat 2004 (~69 pkt.), 2010 (~77 pkt.) oraz 2013 (~70 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej oraz popytu). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do bieżącego popytu.

 


PICM Risk Index © liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce – więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Celem PICM Risk Index © jest uzupełnienie szczegółowej analizy wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Pełna informacja oraz metodologia dostępne są dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera tutaj.

 

469 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *