Wydarzenia

OTC Excellence Award 2022


Warunki do stania się wybitnym rodzą się w momencie trudnych okoliczności oraz stawiania sobie ambitnych celów. Wykształcenie, doświadczenie i inteligencja są oczywiście istotne. Ale bycie wybitnym się nie zmaterializuje jeżeli nie zastosujemy tego w praktycznym działaniu. Jak mówił Kartezjusz „Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać.” Na minionej konferencji Credit Risk 2022 po raz pierwszy nagrodziliśmy wybitne zespołowe osiągnięcia w obszarze zarządzania należnościami handlowymi, credit management.

Sukces organizacji zależy od ludzi, a zadowoleni ludzie tworzą sukces organizacji. Trzeba to doceniać, i trzeba chwalić się swoimi osiągnięciami, które tworzą poczucie sensu wykonywanej pracy.

Nagroda w kategorii OTC Excellence Award powędrowała do Działu Kontroli Należności, reprezentowanego przez Pana Adama Pawlaka oraz Panią Elwirę Marynčák z firmy Moto-Profil. Serdecznie gratulujemy!

 

Nagrodę OTC Excellence Award przyznana została działowi kontroli należności w firmie, która od 1993 roku specjalizuje się w imporcie i dystrybucji samochodowych części zamiennych i akcesoriów. Poprzez sieć 1400 Partnerów Handlowych (hurtowni) dociera do ponad 15 000 warsztatów samochodowych na terenie całej Polski.

 

 

Co przekonało nas do przyznania nagrody?

Jak powiedział Robert Dyrcz, założyciel fundacji PICM – W firmie wdrożono bardzo profesjonalny system oceny kontrahentów, łącznie z komitetem kredytowym, który jest typowy dla banków a nie przedsiębiorstw i kredytu B2B. Co ważne, w spotkaniach komitetu kredytowego uczestniczą przedstawiciele działu handlowego. Poza tym została wykonana olbrzymia praca nad zmianą mentalności i podejścia całej firmy do udzielania kredytu kupieckiego. Pozwoliło to przezwyciężyć bardzo uciążliwy stereotyp działu kredytowego jako hamulcowego sprzedaży. Kompleksowe i systemowe podejście do zarządzania kredytem kupieckim pozwoliło nie tylko systematycznie zmniejszać udział należności trudnych, ale także zdecydowanie ograniczyć ryzyka prawne poprzez całościową kontrolę klientów i wdrożenia pełnego procesu Know Your Customer (KYC).

 

 

W laudacji do nagrody, Piotr Rybicki, członek Rady Programowej PICM, dodał:

Elwira Marynčák, Kierownik Działu kontroli Należności w Moto-Profil, zarządza wewnętrzną jednostką Kontroli Należności, która z powodzeniem osiągnęła ponad dwukrotną redukcję stopnia przeterminowania portfela należności przez ostatnie dwa lata. W swojej pracy stawia przede wszystkim na prewencję sprowadzającą się do systematycznej pracy na danych – finansowych i gospodarczych. Pracuje nad standaryzacją procesu udzielania kredytu kupieckiego, wprowadzając w nim zmiany, budując między innymi świadomość ryzyka kredytowego nie tylko w pionie finansowym, ale również handlowym.

Adam Pawlak, Dyrektor Finansowy i Wiceprezes Moto-Profil, odpowiada za całość gospodarki finansowej, księgowość, kontrolę wewnętrzną i sprawy korporacyjne w MP. Szczególną uwagę przykłada do przebiegu procesów i kompetencji, aby przy bardzo dużej ilości transakcji i kontrahentów zachować poprawność i efektywność pracy. Zaangażowany jest w projekty informatyczne rozwijające systematykę danych, w oparciu o które poszczególne działy mogą sprawnie wykonywać swoje zadania. Zamiar rozwoju wewnętrznej jednostki Kontroli Należności był obszarem zainteresowania od początku po objęciu zarządzania pionem finansowym, gdzie poprzez pośrednie etapy wykonywania zadań kontrolnych i windykacyjnych, zespół w obecnym kształcie pod kierownictwem Elwiry Marynčák, stanowi w pełni samodzielną jednostkę zapewniającą kontrolę ryzyk kredytowych związanych z należnościami spółki.

 

 

Jeszcze raz gratulujemy!!

Wszystkich Credit Managerów zapraszamy do aplikowania o wyróżnienia za rok!

Więcej informacji o nagrodach – tutaj.

 

757 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *