Analizy

PICM Risk Index © – sierpień 2022


PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w sierpniu we wszystkich sektorach gospodarki, a dynamika nabiera tempa.

Oceny ryzyka niewypłacalności w sierpniu we wszystkich branżach przekraczają już poziomy uznawane jako niskie ryzyko, tj. 50 punktów. Najwyższy poziom indeksu w sierpniu odnotowaliśmy dla budownictwa (80,2 pkt.) oraz przemysłu (68,7 pkt.), przy czym dla usług wzrost m/m był najmniejszy (+1,2 pkt.), natomiast dla handlu hurtowego ponownie najwyższy wśród obserwowanych branż (+2,3 pkt.). Najniższą ocenę ryzyka niewypłacalności notowaliśmy dla usług (50,4 pkt.), co jest poziomem sprzed pandemii, jednakże i tu, mimo sprzyjającej porze roku, trend odwraca się na negatywny. Wyraźne  odwrócenie trendu  we wszystkich sektorach gospodarki to efekt rosnących kłopotów wynikających z braku harmonijnych dostaw materiałów i surowców, rosnących cen energii i paliw oraz wysokich stóp procentowych i inflacji, mających negatywny wpływ na poziom kosztów działalności gospodarczej. Inflacja oraz wojna w Ukrainie też negatywnie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów, którzy są ostatecznymi klientami każdego przedsiębiorstwa. W konsekwencji obserwujemy spadki trendu w bieżących oraz prognozowanych zamówieniach.

 

 

A jak w szczegółach prezentuje ryzyko niewypłacalności w każdej branży?

 

PICM Risk Index © dla przemysłu wzrósł w sierpniu o 1,9 pkt. z poziomu 66,7 pkt. do wartości 68,7 pkt. To około 23 pkt. więcej od średniej wieloletniej (~46 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2001 (~61 pkt.), 2009 (~62 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie zamówień oraz produkcji). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do problemów finansowych jako barier działalności.

Spośród branż przemysłu negatywnie wyróżnia się produkcja odzieży (70,2 pkt.), produkcja wyrobów ze skór (60 pkt.) oraz produkcja pojazdów samochodowych (61,3 pkt.). Natomiast pozytywnie wyróżnia się produkcja metali (30,6 pkt.), produkcja farmaceutyków (27,7 pkt.) oraz rafinacja ropy naftowej (26,3 pkt.).

 

 

PICM Risk Index © dla handlu detalicznego wzrósł w sierpniu o 1,2 pkt. z poziomu 62,1 pkt. do wartości 63,3 pkt. To wartość wyższa od średniej wieloletniej (~61 pkt.) oraz istotnie poniżej szczytów z lat 2002 (~83 pkt.), 2010 (~70 pkt.) oraz 2013 (~74 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej). Bieżąca sytuacja w zakresie ilości sprzedawanych towarów, jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Spośród branż przemysłu wyróżnia się sprzedaż sprzętu RTV/AGD (51,3 pkt. z istotną tendencją rosnącą) oraz handel artykułami żywnościowymi (71,9 pkt. z nieśmiałymi sygnałami odwrócenia się tendencji malejącej).

 

 

PICM Risk Index © dla budownictwa wzrósł w sierpniu o 1,5 pkt. z poziomu 78,7 pkt. do wartości 80,2 pkt. To ponad 20 pkt. więcej od średniej wieloletniej (60 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2002 (~75 pkt.) i 2010 (~78 pkt.), natomiast nieco niżej niż w 2013  roku (~84 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej, jak również pogarszającego się portfela zamówień i realizowanej produkcji. Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do opóźnień płatności.

 

 

PICM Risk Index © dla usług (bez transportu) wzrósł w sierpniu o 1,2 pkt. z poziomu 49,2 pkt. do wartości 50,4 pkt. To o ponad 5 pkt. więcej od średniej wieloletniej (45 pkt.), ale poniżej szczytów z lat 2004 (~72 pkt.), 2010 (~59 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie popytu i sprzedaży). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej.

 

 

PICM Risk Index © dla transportu wzrósł w sierpniu o 1,9 pkt. z poziomu 59,4 pkt. do wartości 61,3 pkt. Wskazanie w bieżącym miesiącu jest wyższe o ponad 5 pkt. od średniej wieloletniej (56 pkt.) oraz znajduje się poniżej szczytów z lat 2004 (~69 pkt.), 2010 (~77 pkt.) oraz 2013 (~70 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływają szczególnie pogarszające się oceny co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej oraz popytu).

 


PICM Risk Index © liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce – więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Celem PICM Risk Index © jest uzupełnienie szczegółowej analizy wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Pełna informacja oraz metodologia dostępne są dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera tutaj.

 

394 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *