Analizy

PICM Risk Index © – luty 2023


PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w lutym tylko dla handlu hurtowego, spadając lub pozostając na poziomach z miesiąca poprzedniego dla pozostałych branż. Potencjalną zmianę kierunku zwiastowała słabnąca dynamika wzrostu w poprzednich miesiącach. Wysokie poziomy indeksu dobrze przewidziały rekordowe poziomy niewypłacalności, których, w miarę spływu najnowszych danych, byliśmy świadkami w minionym roku. Odwrócenie trendu to jeszcze nie powód do euforii, ponieważ ciągle jesteśmy na wysokich poziomach i rok 2023 będzie bardzo trudny, szczególnie dla małych firm handlowych oraz budowlanych.

Oceny ryzyka niewypłacalności w lutym we wszystkich branżach przekraczają poziomy uznawane jako niskie ryzyko, tj. 50 punktów. Najwyższy poziom indeksu w lutym odnotowaliśmy dla budownictwa (86 pkt.) oraz przemysłu (77,1 pkt.), przy czym wzrost zanotowaliśmy tylko dla handlu hurtowego (+0,3 pkt.). Najniższą ocenę ryzyka niewypłacalności notowaliśmy dla usług (57,1 pkt.), co jest poziomem podobnym do tego sprzed roku. Wysokie poziomy ryzyka  we wszystkich sektorach gospodarki to efekt zbiegu kłopotów wynikających z braku harmonijnych dostaw materiałów i surowców, rosnących cen energii i paliw oraz wysokich stóp procentowych i inflacji, mających negatywny wpływ na poziom kosztów działalności gospodarczej. Zwłaszcza ceny energii elektrycznej są wyraźnym obciążeniem dla przedsiębiorstw, szczególnie małych i mikro. Inflacja oraz wojna w Ukrainie też negatywnie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów, którzy są ostatecznymi klientami każdego przedsiębiorstwa. W konsekwencji obserwujemy dalsze spadki trendu w bieżących oraz prognozowanych zamówieniach.

 

 

A jak w szczegółach prezentuje ryzyko niewypłacalności w każdej branży?

 

PICM Risk Index © dla przemysłu nie zmienił się w lutym i utrzymał wartość 77,1 pkt. To już ponad 30 pkt. więcej od średniej wieloletniej (~46 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2001 (~61 pkt.), 2009 (~62 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.). O powadze sytuacji w przemyśle świadczy fakt, iż bieżący poziom indeksu jest najwyższy w historii i wyższy o nieco ponad cztery punkty od szczytu sprzed półtora roku.

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowej. Kolejną bolączką branży przemysłowej jest ocena bieżących oraz przyszłych zamówień.

Spośród branż przemysłu negatywnie wyróżnia się produkcja odzieży (73,5 pkt.), produkcja wyrobów ze skór (61,9 pkt.) oraz produkcja pojazdów samochodowych (64,4 pkt.). Natomiast pozytywnie wyróżnia się produkcja metali (31,2 pkt.), produkcja farmaceutyków (30,6 pkt.) oraz rafinacja ropy naftowej (23,7 pkt. – delikatny wzrost indeksu m/m).

 

 

PICM Risk Index © dla handlu detalicznego spadł w lutym o 0,6 pkt. z poziomu 69,4 pkt. do wartości 68,8 pkt. Pamiętajmy jednak, że to wartość wyższa od średniej wieloletniej (~61 pkt.) natomiast poniżej szczytów z lat 2002 (~83 pkt.), 2010 (~70 pkt.) oraz 2013 (~74 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do przyszłej kondycji biznesu (w zakresie sytuacji finansowej oraz ogólnej sytuacji gospodarczej). Bieżąca sytuacja w zakresie ilości sprzedawanych towarów, jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Spośród branż przemysłu wyróżnia się sprzedaż sprzętu RTV/AGD (70,8 pkt. z dalszą tendencją rosnącą oraz na poziomie najgorszym od dwudziestu lat!) oraz handel artykułami żywnościowymi (73,8 pkt. – spadek indeksu pierwszy raz od lata zeszłego roku).

 

 

PICM Risk Index © dla budownictwa nie zmienił się w lutym i utrzymał wartość 86 pkt. Pamiętajmy jednak, że to ciągle 26 pkt. więcej od średniej wieloletniej (60 pkt.), powyżej szczytów z lat 2002 (~75 pkt.) i 2010 (~78 pkt.) oraz wyżej niż w istotnie kryzysowym dla branży 2013 roku (~84 pkt.). Co ciekawe, indeks rośnie dla firm dużych (w przeciwieństwie do firm małych), co oznacza nadal zwiększające się ryzyko niewypłacalności dla tej grupy firm budowlanych.

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej, jak również pogarszającego się portfela zamówień i realizowanej produkcji. Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do opóźnień płatności.

 

 

PICM Risk Index © dla usług (bez transportu) nie zmienił się w lutym i utrzymał wartość 57,1 pkt. Pamiętajmy jednak, że to ciągle ponad 12 pkt. więcej od średniej wieloletniej (45 pkt.), ale poniżej szczytów z lat 2004 (~72 pkt.), 2010 (~59 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie popytu i sprzedaży). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej.

 

 

PICM Risk Index © dla transportu spadł w lutym o 0,2 pkt. z poziomu 68,3 pkt. do wartości 68,1 pkt. Wskazanie w bieżącym miesiącu jest ciągle wyższe o ponad 12 pkt. od średniej wieloletniej (56 pkt.) ale znajduje się jeszcze poniżej szczytów z lat 2004 (~69 pkt.), 2010 (~77 pkt.) oraz 2013 (~70 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływają szczególnie pogarszające się oceny co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej oraz popytu).

 


PICM Risk Index © liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce – więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Celem PICM Risk Index © jest uzupełnienie szczegółowej analizy wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Pełna informacja oraz metodologia dostępne są dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera tutaj.

 

349 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *