Writer

Robert Dyrcz

Website

16 wpisów

Wyniki finansowe przedsiębiorstw 2020

 - 

Jak podał dzisiaj GUS, w całym 2020 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób (prawie 18 tysięcy podmiotów), były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakł... Więcej »

Po co oceniamy ryzyko kredytowe?

 - 

Sens pracy to nie jest górnolotna idea. Pokolenie Y i Z umieszcza potrzebę poczucia sensu wśród trzech najważniejszych oczekiwań wobec przyszłej pracy. To ważne, nie tylko dla nich, ale i zatrudniających organizacji. Kiedy pracownicy czują, że to, co robią ma ... Więcej »

Intuicja a decyzje w sytuacji ryzyka i niepewności

 - 

Koniec 2020 i początek nowego roku jak zwykle obfitował w prognozy makroekonomiczne, formułowane przez ekspertów w oczywistym kontekście kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Problem z tym jest taki, że nadal nie wiemy kiedy i w jaki sposób to wszystko się... Więcej »