Writer

Redakcja

138 wpisów

Konferencja Credit Forum 2023 – zapraszamy!

 - 

Złożoność procesu udzielania kredytu kupieckiego powoduje, iż w kręgu zainteresowania każdego credit managera jest nie tylko sam kredyt B2B ale każdy aspekt istoty kredytu w funkcjonowaniu gospodarki. Dlatego w Polskim Instytucie Credit Management (PICM), orga... Więcej »

PICM Risk Index © – luty 2023

 - 

PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w lutym tylko dla handlu hurtowego, spadając lub pozostając na poziomach z miesiąca poprzedniego dla pozostałych branż. Potencjalną zmianę kierunku zwiastowała słabnąca dyn... Więcej »

PICM Risk Index © – styczeń 2023

 - 

PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w styczniu we wszystkich sektorach gospodarki, natomiast dynamika, co jest dobrym sygnałem, nieco słabnie. Wysokie poziomy indeksu dobrze przewidziały rekordowe poziomy nie... Więcej »

PICM Risk Index © – grudzień 2022

 - 

PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w grudniu we wszystkich sektorach gospodarki, a dynamika zdecydowanie nabiera tempa. Wysokie poziomy indeksu dobrze przewidziały rekordowe poziomy niewypłacalności, których... Więcej »

cloudRida Partnerem Korporacyjnym PICM

 - 

cloudRida (Rida Software Sp. z o.o.) będzie wspierać działalność Polskiego Instytutu Credit Management (PICM) jako Partner Korporacyjny. Głównym obszarem współpracy będzie dostarczanie narzędzi IT dla PICM Risk Index ©, czyli branżowego wskaźnika ryzyka kredyt... Więcej »

PICM Risk Index © – listopad 2022

 - 

PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w listopadzie we wszystkich sektorach gospodarki, a dynamika zdecydowanie nabiera tempa. Wysokie poziomy indeksu dobrze przewidziały rekordowe poziomy niewypłacalności, któ... Więcej »

PICM Risk Index © – październik 2022

 - 

PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w październiku we wszystkich sektorach gospodarki, a dynamika ciągle nabiera tempa. Wysokie poziomy indeksu dobrze przewidziały rekordowe poziomy niewypłacalności, których,... Więcej »

PICM Risk Index © – wrzesień 2022

 - 

PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie we wrześniu we wszystkich sektorach gospodarki, a dynamika ciągle nabiera tempa. Oceny ryzyka niewypłacalności we wrześniu we wszystkich branżach przekraczają już poziomy u... Więcej »

Konferencja Credit Risk 2022 za nami!

 - 

Kryzys pandemii Covid-19, kryzys uchodźczy, kryzys energetyczny, kryzys żywnościowy, kryzys klimatyczny, kryzys demograficzny, kryzys ukraiński, kryzys zadłużeniowy, kryzys w łańcuchach dostaw – to są warunki w jakich działał, działa i najprawdopodobniej będzi... Więcej »

OTC Excellence Award 2022

 - 

Warunki do stania się wybitnym rodzą się w momencie trudnych okoliczności oraz stawiania sobie ambitnych celów. Wykształcenie, doświadczenie i inteligencja są oczywiście istotne. Ale bycie wybitnym się nie zmaterializuje jeżeli nie zastosujemy tego w praktyczn... Więcej »

Credit Management Champion 2022

 - 

Dla coraz większej liczby osób ważne są znaczenie i użyteczność wykonywanej przez nich pracy. Można powiedzieć, że w warunkach sensu wykonywanej pracy rodzą się ponadprzeciętne rezultaty. Na minionej konferencji Credit Risk 2022 po raz pierwszy nagrodziliśmy w... Więcej »