Writer

Redakcja

123 wpisy

Skończony wzrost – ekonomia w czasie przełomu

 - 

Wzrost PKB stał się głównym wyznacznikiem rozwoju gospodarczego. Przyjęło się, że bogacenie jest równoznaczne z ciągłym produkowaniem, konsumpcją i zwiększaniem liczby świadczonych usług. Wzrost produkcji ma jednak granice, z których najlepiej określone są moż... Więcej »

Turystyka rozkręca gospodarkę i inflację

 - 

Aż 4,5 biliona dolarów i 62 miliony miejsc pracy utracił w świecie w 2020 r. sektor podróży i turystyki. W 2021 r. straty były mniejsze. Tworząca aż 10 proc. globalnego PKB branża zaczyna już ponownie zarabiać. Świat po pandemii na nowo chce podróżować. Ubiegł... Więcej »

Chiny: Postpandemiczny zastój

 - 

Chiny stoją w obliczu słabnącego popytu, szoku podażowego i nadpłynności finansowej. Tym razem raczej nie uda się leczyć tylko objawów wolniejszego wzrostu bez analizy problemów strukturalnych gospodarki. Polityka „zero COVID-19” nałożyła sporo blokad w wielu ... Więcej »

PICM Risk Index © – czerwiec 2022

 - 

PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w czerwcu we wszystkich sektorach gospodarki, oprócz usług (bez transportu). Ocena ryzyka niewypłacalności w czerwcu we wszystkich branżach, oprócz usług (bez transportu), ... Więcej »

Płynność finansowa a ryzyko kredytowe

 - 

Zadowalająca kondycja finansowa przedsiębiorstwa oraz jego sukcesy rynkowe i reputacja zależą w dużej mierze od zachowania płynności finansowej. Z praktyki gospodarczej wynika, że większość przedsiębiorstw upada nie dlatego, iż utraciły zdolność do generowania... Więcej »

Credit Risk 2022 – zapraszamy do uczestnictwa!

 - 

Choć dane o PKB za pierwszy kwartał są bardzo dobre – to już historia. Zagrożeń dla dalszego rozwoju i dobrej koniunktury nie brakuje. Inflacja, rosnące stopy procentowe, wojna w Ukrainie, kryzys żywnościowy, spowolnienie w Chinach – co jeszcze czeka nas w tym... Więcej »