Writer

Redakcja

104 wpisy

Payment gridlocks: business law and practice

 - 

Payment gridlocks arise when the business does not receive the payment for the goods or services delivered to the customer on time. This slows down business development – for example, difficulties arise with introducing new products to the market, salary funds... Więcej »

Pandemia umocniła pozycję Polski w światowym eksporcie

 - 

Czynnikiem, który zadecydował o dobrych wynikach polskiego eksportu w czasie pandemii był większy stopień jego towarowej dywersyfikacji w porównaniu z większością państw UE oraz produkcja licznych dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Pandemia COVID-19 doprowad... Więcej »

Polskie meble na europejskich salonach

 - 

Polska jest drugim największym eksporterem mebli w Europie i trzecim na świecie. Jesteśmy liderem w Europie pod względem liczby producentów i pracowników w tej branży. Ostatnie dane wskazują, że wielkość sprzedaży mebli z Polski przekroczyła już poziom sprzed ... Więcej »

Rachunkowość kreatywna AD 2021

 - 

Blisko 20 lat temu po raz pierwszy usłyszeliśmy o rachunkowości kreatywnej. Pojęcie do tego czasu znane tylko księgowym, z dnia na dzień, za sprawą nieistniejącej już amerykańskiej spółki Enron, zyskało nowe znaczenie. Nowe negatywne znaczenie – aktualne aż do... Więcej »

Where is the global economy now?

 - 

If you want to know where to go, it’d be useful to know where are you now. How else are you going to tell which direction to go? This can be very well said about the global economy right these days – everyone knows where they want to go but we are not sure whe... Więcej »

Polscy eksporterzy patrzą na pandemię

 - 

W jakim stopniu polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze ponadgranicznym postrzegają wpływ kryzysu pandemicznego na swój biznes oraz od czego może zależeć ten postrzegany wpływ? Wstępna odpowiedź na podstawie danych z 2020 roku. W artykule pr... Więcej »

The ‘new’ credit manager is the financial disruptor

 - 

Vijay Gangadin, partner at AethiQs strategic consultancy, was a guest speaker at one of the latest event organized by the Nederlandse Vereniging voor Credit Management. AethiQs advises organizations on strategic decision-making and change processes. Vijay focu... Więcej »

4-ty Europejski Kongres Credit Management FECMA za nami!

 - 

W dniach 15 oraz 16 września 2021 roku odbył się, po raz pierwszy w Polsce, 4-ty Europejski Kongres Credit Management FECMA. Federation of European Credit Management Associations (FECMA) to organizacja zrzeszająca instytuty oraz stowarzyszenia zarządzających n... Więcej »

Pandemia nie zaszkodziła ubezpieczeniom należności

 - 

Ograniczenia i lockdowny spowodowane pandemią COVID-19 przyczyniły do wzrostu liczby bankructw przedsiębiorstw, jednak nie wpłynęło to na ubezpieczenia należności. Przedsiębiorcy chętnie kupują te polisy, a asekuratorzy nie obcięli limitów. Komisja Europejska ... Więcej »