Kategoria

Analizy

Home » Analizy

12 wpisów

Ceny surowców wskazują gorącą koniunkturę

 - 

Po pięciu zaledwie kwartałach cena ropy naftowej powróciła do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. Notowania metali, w tym zwłaszcza miedzi, mogą wzrosnąć w tym roku o więcej niż 30 proc. Silny wzrost cen surowców zwiastuje znacznie mocniejsze ożywienie gospo... Więcej »

Po pandemii nie będzie inflacji?

 - 

Ekonomiczne konsekwencje pandemii Covid-19 są często porównywane do wojny, olbrzymich kataklizmów naturalnych czy epidemii dotykających ludzkość w przeszłości. Zmiany gospodarcze są faktem i jest naturalnym, iż rodzi to wiele pytań o najbliższą przyszłość. Ost... Więcej »

Cenowe napięcie

 - 

W najbliższych latach prąd będzie znacznie drożał niemal w całej UE, także w Polsce. To właśnie nasz kraj poniesie największe koszty związane z transformacją sektora elektroenergetycznego, wymuszoną przez unijną politykę klimatyczną. Ten plan jest już realizow... Więcej »

DPO w branżach, czyli kto płaci najlepiej i najgorzej

 - 

Ekonomiści i analitycy finansowi na całym świecie zwykle bardzo uważnie przyglądają się wskaźnikowi DSO (ang. Days Sales Outstanding), czyli okresowi rotacji należności handlowych. Parametr ten wskazuje liczbę dni, jaką zajmuje przedsiębiorstwom odzyskanie got... Więcej »

Płynność w czasach zarazy

 - 

Gospodarka śmigająca przez ostatnie lata jak panczenista po gładziutkim lodzie rusza się dziś niczym mucha w smole. Świat cierpi przez niewidzialną odrobinę kwasu nazwaną wirusem. Pytanie brzmi, co wyniknie z tego doświadczenia poza traumą? Mówi się często, że... Więcej »

System finansowy stabilny, ryzyko podwyższone

 - 

Szok spowodowany pandemią COVID-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce, choć ryzyko pozostaje podwyższone – piszą autorzy grudniowej edycji Raportu o stabilności systemu finansowego NBP. Główne ryzyko będące konsekwencją pandemii to silny wzro... Więcej »

Ryzyko inwestycyjne w trzecim półroczu pandemii

 - 

Pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje administracyjne, prowadzące do obniżenia poziomu aktywności w większości działalności gospodarczych, przyczyniły się do wybuchu w Polsce, podobnie jak w innych krajach, recesji, czyli kryzysu gospodarczego. Rok 202... Więcej »

Srebrna gospodarka, czyli złoto które osiwiało

 - 

Prognozowany przez demografów proces starzenia się społeczeństwa następuje na naszych oczach. W listopadzie 2020 roku liczba emerytów w ZUS przekroczyła 6 mln osób, co oznacza, że od 2015 roku zwiększyła się o 1 mln osób. Jeśli popatrzeć szerzej to w wieku pop... Więcej »

Sytuacja sektora bankowego w Polsce

 - 

Dyrektorzy finansowi wiedzą doskonale, że gotówka w przedsiębiorstwie jest jak krew w żywym organizmie. Jej ciągły i niezakłócony przepływ jest konieczny dla utrzymania zdrowego funkcjonowania biznesu, a nadmierny spadek jej stanu może być krytycznym zagrożeni... Więcej »