Kategoria

Analizy

Home » Analizy

18 wpisów

System finansowy stabilny, ryzyko podwyższone

 - 

Szok spowodowany pandemią COVID-19 nie zagraża stabilności systemu finansowego w Polsce, choć ryzyko pozostaje podwyższone – piszą autorzy grudniowej edycji Raportu o stabilności systemu finansowego NBP. Główne ryzyko będące konsekwencją pandemii to silny wzro... Więcej »

Ryzyko inwestycyjne w trzecim półroczu pandemii

 - 

Pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje administracyjne, prowadzące do obniżenia poziomu aktywności w większości działalności gospodarczych, przyczyniły się do wybuchu w Polsce, podobnie jak w innych krajach, recesji, czyli kryzysu gospodarczego. Rok 202... Więcej »

Srebrna gospodarka, czyli złoto które osiwiało

 - 

Prognozowany przez demografów proces starzenia się społeczeństwa następuje na naszych oczach. W listopadzie 2020 roku liczba emerytów w ZUS przekroczyła 6 mln osób, co oznacza, że od 2015 roku zwiększyła się o 1 mln osób. Jeśli popatrzeć szerzej to w wieku pop... Więcej »

Sytuacja sektora bankowego w Polsce

 - 

Dyrektorzy finansowi wiedzą doskonale, że gotówka w przedsiębiorstwie jest jak krew w żywym organizmie. Jej ciągły i niezakłócony przepływ jest konieczny dla utrzymania zdrowego funkcjonowania biznesu, a nadmierny spadek jej stanu może być krytycznym zagrożeni... Więcej »