Kategoria

Biznes

Home » Biznes

9 wpisów

Pandemia nie zaszkodziła ubezpieczeniom należności

 - 

Ograniczenia i lockdowny spowodowane pandemią COVID-19 przyczyniły do wzrostu liczby bankructw przedsiębiorstw, jednak nie wpłynęło to na ubezpieczenia należności. Przedsiębiorcy chętnie kupują te polisy, a asekuratorzy nie obcięli limitów. Komisja Europejska ... Więcej »

Wielka Brytania: załamanie handlu z Unią Europejską

 - 

Czas pandemii i brexit to okres zmian w strategii działania wielu brytyjskich przedsiębiorstw. Dotychczasowi eksporterzy są świadomi, że czas swobodnego przepływu towarów na rynki UE skończył się, a bariery pozataryfowe obniżą konkurencyjność wielu produktów. ... Więcej »

Wyniki finansowe przedsiębiorstw 2020

 - 

Jak podał dzisiaj GUS, w całym 2020 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób (prawie 18 tysięcy podmiotów), były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakł... Więcej »

Świat jednak kupuje

 - 

Eksporterzy z Chin, Tajwanu i Wietnamu to najwięksi beneficjenci gwałtownych zmian na handlowej mapie świata w wyniku trwającego już od ponad roku koronawirusa. Pomimo pandemii świat kupuje coraz więcej sprzętu telekomunikacyjnego, wyposażenia biur i tekstylió... Więcej »

Ocena ryzyka kredytowego w strefie niepewności

 - 

Pandemia COVID-19 to poważny szok gospodarczy. To jak wojna, w której decyzje są podejmowane bez pełnych danych. Tak jak dotychczas powstawały monografie i filmy o II wojnie światowej, o wpływie pandemii na gospodarkę będą pisane artykuły naukowe i rozprawy. P... Więcej »

Liczą się kompetencje

 - 

Miniony rok pokazał, że nadzór nad należnościami handlowymi okazał się być kluczowym obszarem zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jakie są wnioski z poprzednich 12 miesięcy na przyszłość? Co można zrobić lepiej, efektywniej aby rozwijać sprzedaż jednocześni... Więcej »