Kategoria

Consumer Credit

Home » Consumer Credit

5 wpisów

O ambiwalencji formuły zakupowej buy now, pay later

 - 

Dynamiczny rozwój platform e-commerce podgrzał zainteresowanie płatnościami odroczonymi. Dostawcy usługi „kup teraz, zapłać później” oferują konsumentom łatwo dostępne i bezpłatne kredyty. Jednak ich liberalne praktyki niejednego mogą wpędzić w tarapaty. Podcz... Więcej »

Pandemia przyspiesza zmianę zachowań konsumenckich

 - 

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła tendencje już wcześniej występujące na rynku usług płatniczych, przyspieszyły zmiany zachowań konsumenckich i biznesowych, co widać szczególnie w handlu elektronicznym i transakcjach zbliżeniowych. Kryzys zdrowotny wywo... Więcej »

Upadłości konsumenckie w 2020 roku

 - 

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych ... Więcej »

NBP: Wzrost popytu na kredyty dla gospodarstw domowych

 - 

Departament Stabilności Finansowej NBP publikuje co kwartał raport „Sytuacja na rynku kredytowym”. Punktem wyjścia są badania ankietowe przeprowadzane wśród przewodniczących komitetów kredytowych kilkudziesięciu największych banków działających na polskim rynk... Więcej »