Kategoria

Edukacja

Home » Edukacja

21 wpisów

Płynność finansowa a ryzyko kredytowe

 - 

Zadowalająca kondycja finansowa przedsiębiorstwa oraz jego sukcesy rynkowe i reputacja zależą w dużej mierze od zachowania płynności finansowej. Z praktyki gospodarczej wynika, że większość przedsiębiorstw upada nie dlatego, iż utraciły zdolność do generowania... Więcej »

Świat VUCA a optymizm credit managera

 - 

Świat w którym funkcjonujemy zmienia się szybciej niż jesteśmy w stanie to zarejestrować. Coraz częściej słyszymy o sztucznej inteligencji, dronach, nanotechnologii, pojazdach autonomicznych i wszystkich tych zdobyczach cywilizacji, które nadal wydają się być ... Więcej »

Efektywne sprawdzanie zdolności kredytowej kontrahenta

 - 

Sprawozdania finansowe stanowią istotne źródło informacji, nie tylko dotyczących własnej firmy, ale również innych podmiotów na rynku. W Polsce dokumenty te obejmują zwykle bilans oraz rachunek zysków i strat zdefiniowane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Alte... Więcej »

Challengers and Champions

 - 

John Donne wrote a book which appeared under the title “No Man Is An Island”, and even though this prose was first published in 1624, it is just as relevant here and now in 2021. The book makes the valid point that we are not “entire of ourselves” and that as ... Więcej »

Rachunkowość kreatywna AD 2021

 - 

Blisko 20 lat temu po raz pierwszy usłyszeliśmy o rachunkowości kreatywnej. Pojęcie do tego czasu znane tylko księgowym, z dnia na dzień, za sprawą nieistniejącej już amerykańskiej spółki Enron, zyskało nowe znaczenie. Nowe negatywne znaczenie – aktualne aż do... Więcej »

Where is the global economy now?

 - 

If you want to know where to go, it’d be useful to know where are you now. How else are you going to tell which direction to go? This can be very well said about the global economy right these days – everyone knows where they want to go but we are not sure whe... Więcej »

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

 - 

Proces cyklicznego spowolnienia koniunktury rozpoczął się już na przełomie lat 2018/2019. Zarówno aktualny, jak i prognozowany przebieg wskaźnika sytuacji bieżącej byłby zbliżony nawet wówczas, gdyby nie wybuchła pandemia koronawirusa – piszą ekonomiści NBP w ... Więcej »

Dobrostan czyli po szczęście do pracy

 - 

Bez względu na branżę, region czy wielkość firmy, problem występowania stresu w pracy dotyczy nie tylko kadry menedżerskiej, ale również pracowników najniższego szczebla. Dane ZUS za ubiegły rok pokazały, że epidemia koronawirusa jest dla wielu z nas dużym cię... Więcej »