Kategoria

Edukacja

Home » Edukacja

27 wpisów

Kairos, czyli właściwy czas na mądre decyzje

 - 

„Poznaj chwilę stosowną” – to powiedzenie przypisywane jest do Pittakosa z Mityleny, jednego z siedmiu mędrców, czyli grupy wybitnych działaczy i reformatorów, żyjących w starożytnej Grecji pomiędzy końcem VII i połową VI wieku p.n.e.. „Wiele jest momentów roz... Więcej »

Nie tylko Altman

 - 

Cechą gospodarki rynkowej jest działanie w warunkach ciągłej niepewności i ryzyka, co w sferze zarządzania należnościami handlowymi implikuje potrzebę stałej kontroli sytuacji finansowej kontrahentów. Prawidłowa ocena finansów klientów, z którymi współpracujem... Więcej »

Sprawozdania finansowe: Bilans

 - 

Bilans jest wartościowym zestawieniem składników majątkowych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz źródeł ich pokrycia. Jest fotografią stanu majątkowego przedsiębiorstwa i sposobów (źródeł) jego sfinansowania na określony moment czasowy. Jest sporządzony na ... Więcej »

Analiza finansowa: Wykres radarowy Nagashimy

 - 

Analiza funkcjonowania kontrahentów, ocena ich perspektyw, wraz z prognozowaniem przyszłości, należą do głównych zadań credit managera. Realizowane jest to na bazie analizy otoczenia (czynników jakościowych) oraz analizy sprawozdań finansowych (czynników ilośc... Więcej »

Sprawozdania finansowe – istota, cechy, odbiorcy

 - 

W każdym przedsiębiorstwie sporządzanych jest wiele różnych sprawozdań i raportów. Mają one różnorodną postać i najczęściej przedstawiane są w formie danych liczbowych, które reprezentują rezultaty prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy raport jest inny ... Więcej »

Płynność finansowa a ryzyko kredytowe

 - 

Zadowalająca kondycja finansowa przedsiębiorstwa oraz jego sukcesy rynkowe i reputacja zależą w dużej mierze od zachowania płynności finansowej. Z praktyki gospodarczej wynika, że większość przedsiębiorstw upada nie dlatego, iż utraciły zdolność do generowania... Więcej »

Świat VUCA a optymizm credit managera

 - 

Świat w którym funkcjonujemy zmienia się szybciej niż jesteśmy w stanie to zarejestrować. Coraz częściej słyszymy o sztucznej inteligencji, dronach, nanotechnologii, pojazdach autonomicznych i wszystkich tych zdobyczach cywilizacji, które nadal wydają się być ... Więcej »

Efektywne sprawdzanie zdolności kredytowej kontrahenta

 - 

Sprawozdania finansowe stanowią istotne źródło informacji, nie tylko dotyczących własnej firmy, ale również innych podmiotów na rynku. W Polsce dokumenty te obejmują zwykle bilans oraz rachunek zysków i strat zdefiniowane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Alte... Więcej »

Challengers and Champions

 - 

John Donne wrote a book which appeared under the title “No Man Is An Island”, and even though this prose was first published in 1624, it is just as relevant here and now in 2021. The book makes the valid point that we are not “entire of ourselves” and that as ... Więcej »