Kategoria

Edukacja

Home » Edukacja

17 wpisów

Efektywne sprawdzanie zdolności kredytowej kontrahenta

 - 

Sprawozdania finansowe stanowią istotne źródło informacji, nie tylko dotyczących własnej firmy, ale również innych podmiotów na rynku. W Polsce dokumenty te obejmują zwykle bilans oraz rachunek zysków i strat zdefiniowane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Alte... Więcej »

Challengers and Champions

 - 

John Donne wrote a book which appeared under the title “No Man Is An Island”, and even though this prose was first published in 1624, it is just as relevant here and now in 2021. The book makes the valid point that we are not “entire of ourselves” and that as ... Więcej »

Rachunkowość kreatywna AD 2021

 - 

Blisko 20 lat temu po raz pierwszy usłyszeliśmy o rachunkowości kreatywnej. Pojęcie do tego czasu znane tylko księgowym, z dnia na dzień, za sprawą nieistniejącej już amerykańskiej spółki Enron, zyskało nowe znaczenie. Nowe negatywne znaczenie – aktualne aż do... Więcej »

Where is the global economy now?

 - 

If you want to know where to go, it’d be useful to know where are you now. How else are you going to tell which direction to go? This can be very well said about the global economy right these days – everyone knows where they want to go but we are not sure whe... Więcej »

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

 - 

Proces cyklicznego spowolnienia koniunktury rozpoczął się już na przełomie lat 2018/2019. Zarówno aktualny, jak i prognozowany przebieg wskaźnika sytuacji bieżącej byłby zbliżony nawet wówczas, gdyby nie wybuchła pandemia koronawirusa – piszą ekonomiści NBP w ... Więcej »

Dobrostan czyli po szczęście do pracy

 - 

Bez względu na branżę, region czy wielkość firmy, problem występowania stresu w pracy dotyczy nie tylko kadry menedżerskiej, ale również pracowników najniższego szczebla. Dane ZUS za ubiegły rok pokazały, że epidemia koronawirusa jest dla wielu z nas dużym cię... Więcej »

Dyskryminacyjne modele przewidywania bankructwa kontrahenta

 - 

Ocena standingu finansowego kontrahenta jest bardzo istotną częścią analizy zdolności kredytowej. Problemy finansowe przedsiębiorstwa mogą  grozić jego niewypłacalnością, dlatego analiza sytuacji finansowej jest niezbędna. Dostrzeżone odpowiednio wcześnie sygn... Więcej »

Po co oceniamy ryzyko kredytowe?

 - 

Sens pracy to nie jest górnolotna idea. Pokolenie Y i Z umieszcza potrzebę poczucia sensu wśród trzech najważniejszych oczekiwań wobec przyszłej pracy. To ważne, nie tylko dla nich, ale i zatrudniających organizacji. Kiedy pracownicy czują, że to, co robią ma ... Więcej »