Kategoria

Edukacja

Home » Edukacja

12 wpisów

Pandemia przyśpieszyła cykl koniunkturalny

 - 

Proces cyklicznego spowolnienia koniunktury rozpoczął się już na przełomie lat 2018/2019. Zarówno aktualny, jak i prognozowany przebieg wskaźnika sytuacji bieżącej byłby zbliżony nawet wówczas, gdyby nie wybuchła pandemia koronawirusa – piszą ekonomiści NBP w ... Więcej »

Dobrostan czyli po szczęście do pracy

 - 

Bez względu na branżę, region czy wielkość firmy, problem występowania stresu w pracy dotyczy nie tylko kadry menedżerskiej, ale również pracowników najniższego szczebla. Dane ZUS za ubiegły rok pokazały, że epidemia koronawirusa jest dla wielu z nas dużym cię... Więcej »

Dyskryminacyjne modele przewidywania bankructwa kontrahenta

 - 

Ocena standingu finansowego kontrahenta jest bardzo istotną częścią analizy zdolności kredytowej. Problemy finansowe przedsiębiorstwa mogą  grozić jego niewypłacalnością, dlatego analiza sytuacji finansowej jest niezbędna. Dostrzeżone odpowiednio wcześnie sygn... Więcej »

Po co oceniamy ryzyko kredytowe?

 - 

Sens pracy to nie jest górnolotna idea. Pokolenie Y i Z umieszcza potrzebę poczucia sensu wśród trzech najważniejszych oczekiwań wobec przyszłej pracy. To ważne, nie tylko dla nich, ale i zatrudniających organizacji. Kiedy pracownicy czują, że to, co robią ma ... Więcej »

Metody oceny kredytowej klientów – rys ogólny

 - 

Załóżmy, że firma przyjęła już ogólną strategię polityki kredytowej oraz zdecydowała się na jedną z dwóch pozycji względem swoich odbiorców i dostawców. Rozsądne wydaje się teraz przeanalizowanie ryzyka kredytowego dla swoich kontrahentów. Znajomość parametru ... Więcej »

Polityka kredytowa firmy

 - 

Polityka kredytowa firmy to zarządzanie należnościami handlowymi i kształtowanie struktury pozostałych aktywów bieżących. Głównym celem jej stosowania jest wybór między działaniami zmierzającymi do zwiększenia należności a działaniami służącymi zwiększeniu sta... Więcej »

Intuicja a decyzje w sytuacji ryzyka i niepewności

 - 

Koniec 2020 i początek nowego roku jak zwykle obfitował w prognozy makroekonomiczne, formułowane przez ekspertów w oczywistym kontekście kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Problem z tym jest taki, że nadal nie wiemy kiedy i w jaki sposób to wszystko się... Więcej »

Analiza finansowa w dobie koronawirusa

 - 

Gdy w połowie stycznia b.r. planowaliśmy termin najbliższego spotkania PICM, nie spodziewaliśmy się jak bardzo inaczej będzie ono wyglądało niż wszystkie dotychczasowe. Zaplanowane na 27 kwietnia miało dotyczyć analizy finansowej i poruszać ocenę pierwszych op... Więcej »