Kategoria

Prawo

Home » Prawo

2 wpisy

Błędy formalne zgłoszenia podwykonawcy

 - 

Dla lepszego zabezpieczenia interesów podwykonawców zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, ustawodawca wprowadził obowiązek zamawiającego dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy wówczas, gdy wykonawca się od tego uchyla1. ... Więcej »