Nota prawna

Home » Nota prawna


Strona www.creditmanagermagazine.pl (serwis) ma charakter edukacyjny i biznesowy.

Celem serwisu jest popularyzacja wiedzy na tematy związane z zarządzaniem ryzykiem kredytu kupieckiego zgodnie z celami statutowymi Fundacji Polski Instytut Credit Management (Fundacja PICM). Pełny tekst statutu znajduje się tutaj.

Informacje zawarte w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradami prawnymi, księgowymi, finansowymi, podatkowymi oraz nie mogą być traktowane jako profesjonalne doradztwo. Są jedynie wyrażeniem opinii autorów i bazują na najlepszej wiedzy i doświadczeniach, ale należy wziąć pod uwagę to, że mogą nie mieć zastosowania w danej sytuacji. Skorzystanie z podanych informacji należy poprzedzić analizą ich zastosowania do konkretnego przypadku, a w odniesieniu do kwestii podatkowych, księgowych, prawnych należy skonsultować się z profesjonalnymi doradcami.

Fundacja PICM nie odpowiada za treści serwisu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do tej treści. Fundacja PICM nie odpowiada także za treść komentarzy pozostawionych w serwisie przez osoby trzecie.

Fundacja PICM zastrzega sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych w serwisie, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.

Publikowane w serwisie analizy nie są rekomendacją w znaczeniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców Dz. U. Nr 206 poz. 17.

Wszystkie opinie wyrażone przez autorów tekstów nie reprezentują oficjalnego stanowiska Fundacji Polski Instytut Credit Management (PICM) i redakcja Credit Manager Magazine nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Publikacje zamieszczone w serwisie podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Wykorzystanie ich w inny sposób niż do użytku osobistego wymaga zgody serwisu.