Makroekonomia

Zwiększona czujność jest nadal konieczna


Prawie 30 procent firm z Niemiec wdrożyło środki ostrożnościowe w zarządzaniu należnościami handlowymi w obliczu drugiej fali pandemii koronawirusa. Jednocześnie wiele firm dopuszcza długie terminy płatności, co w obecnej sytuacji pozostaje dość ryzykowne. To wynik ostatniego badania przeprowadzonego przez niemieckie Federalne Stowarzyszenie Credit Management (BvCM) na temat skutków pandemii Covid-19.  W 2020 roku BvCM przeprowadziło łącznie aż siedem rund swojego badania. Średnio brało w nich udział 100 credit managerów z firm z całego kraju. W tym roku planowane jest podobne badanie co kwartał.

Jakie wnioski wyciągnęły firmy z pierwszej fali koronawirusa wiosną 2020 roku dla obecnej sytuacji związanej z pandemią? „Zwiększona czujność, intensywne monitorowanie sytuacji, proaktywna kontrola limitów kredytowych: są to tylko niektóre działania, które wymieniły firmy uczestniczące w badaniu” – wyjaśnia Jan Schneider-Maessen, dyrektor zarządzający BvCM. Kolejne kroki podejmowane przez firmy to szczegółowe ponowne badanie klientów o najwyższych wynikach sprzedaży, uwrażliwienie na opóźnione w czasie postępowania upadłościowe oraz wewnętrzny dialog z działem sprzedaży w celu wczesnego wykrywania ryzyk. „W zarządzaniu kredytem kupieckim musimy być gotowi w tym roku na piętrzenie się problemów” – podkreśla Schneider-Maessen. Zwiększone ryzyko niewypłacalności firm nadal istnieje. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, pomimo rozpoczęcia programów szczepień, kiedy uda się wygrać z pandemią.

W tej chwili najważniejszy jest dostęp do aktualnych danych klientów, a w najlepszym przypadku również do danych ich klientów.  W tym kontekście kluczową rolę odgrywa wymiana informacji z działem sprzedaży. Wynika to również z odpowiedzi udzielonych na pytanie w badaniu „Jak często dział sprzedaży jest angażowany w decyzję o przyznaniu kredytu kupieckiego?”. Około 50 procent ankietowanych odpowiedziało „często” lub „bardzo często”. Druga połowa w opinii Schneider-Maessen musi jeszcze się sporo nauczyć. Pracownicy działu sprzedaży są cennym źródłem informacji.  To oni mają przecież bezpośredni kontakt z klientem.

 

Długie terminy płatności

Zarząd BvCM jest zaniepokojony coraz szerszym zjawiskiem wydłużających się terminów płatności.  Co najmniej 17 procent ankietowanych przyznaje swoim klientom terminy płatności wynoszące nawet 180 dni. W czerwcu 2020 roku wartość ta wynosiła 4 procent. „Mówimy tutaj o połowie roku. Kto w styczniu może przewidzieć, jak będzie wyglądać sytuacja klienta w lipcu 2021? – mówi Jan Schneider-Maessen. Tak długie terminy płatności wiążą się z dużym ryzykiem. Również fakt, że tylko 20 procent firm żąda dodatkowego zabezpieczenia, jest zaskakujący z punktu widzenia zarządzania należnościami.

(…)


Za­in­te­re­so­wał Cię ten ar­ty­kuł?

Peł­na treść do­stęp­na jest w wy­da­niu lu­to­wym ’21 Cre­dit Ma­na­ger Ma­ga­zi­ne.

 


Autor artykułu: Bundesverband Credit Management e.V.

Celem stowarzyszenia, będącego organizacją non-profit, jest prowadzenie, promocja i wspieranie wiedzy z zakresu zarządzania należnościami handlowymi, organizacja kształcenia i programów studiów, tworzenie i wydawanie czasopisma, a także nawiązywanie w tym obszarze kontaktów międzynarodowych. BvCM we współpracy z Uniwersytetem w Bochum i pod patronatem FECMA, jest od 2003 r. organizatorem szkoleń „Certified Credit Manager®” oraz „Certified Credit Controller®”. Do stowarzyszenia należy ponad 550 credit managerów i dziś Bundesverband von Credit Management e.V. tworzy największą niezależną grupę zawodową dla menedżerów ds. analizy ryzyka kredytowego w Niemczech. BvCM od października 2002 wydaje magazyn „Der Credit Manager”. Od stycznia 2003 r. BvCM e.V. jest członkiem FECMA.

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *