Consumer Credit

ZPF: Liczba udzielonych pożyczek w I półroczu 2020 o blisko 40% niższa niż przed rokiem


Mimo wzrostu zainteresowania klientów produktami pożyczkowymi, w I połowie 2020 liczba udzielonych pożyczek spadła o 38% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z badań Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Ponad 70% wniosków nie spełniło kryteriów niezbędnych do przyznania pożyczki.

Od stycznia do czerwca br. firmy pożyczkowe biorące udział w badaniu udzieliły 185,2 tyś pożyczek, podczas gdy przed rokiem liczba ta wynosiła prawie 297 tyś.

Tym samym ziścił się czarny scenariusz, przed którym ostrzegała branża consumer finance – na skutek drastycznego obniżenia limitu kosztów pozaodsetkowych w ramach tzw. I tarczy antykryzysowej i wzrostu ryzyka kredytowego Polakom zdecydowanie trudniej jest dziś uzyskać finansowanie.

 

Aż 71,2% wnioskujących nie spełnia kryteriów zaostrzonych wskutek nowych przepisów i nie ma szans na otrzymanie pożyczki.

 

Ogółem branża odnotowała znaczny spadek przychodów ze sprzedaży nowych produktów, średnio w całym półroczu o ponad 16%. Wartość udzielonych pożyczek w tym okresie wyniosła średnio 560,5 tyś PLN i jest to wartość niższa o ponad 1/4 od tej notowanej przed rokiem. Należy jednak pamiętać, że są to dane uśrednione dla całego półrocza, podczas gdy na rynku pożyczek niebankowych sprzedaż załamała się w tzw. miesiącach covidowych, a dno przypadło na okres lockdownu. Tylko przez pół roku 2020 firmy objęte badaniem wykazały łącznie stratę netto na poziomie 38,9 mln PLN, podczas gdy dla porównania strata wykazana w całym 2019 roku wyniosła 16 mln PLN.

Sytuacja na rynku wpłynęła też na ograniczenie dostępności placówek i zmniejszone zatrudnienie w sektorze. Na koniec I połowy 2020 odnotowano znaczący, aż 3-krotny, spadek liczby własnych punktów, zmniejszyła się też liczba placówek partnerskich.

Na chwilę obecną na horyzoncie nie widać szans na poprawę sytuacji branży pożyczkowej. Poza oczywistym wpływem redukcji maksymalnych kosztów pozaodsetkowych, zmianą przepisów – w związku z ustawami antycovidowymi – w zakresie dochodzenia należności, na sektorze ciąży również widmo pełnego zamknięcia gospodarki. Te zdarzenia w sposób naturalny wpłynęły również na zaostrzanie kryteriów oceny zdolności kredytowej i pomimo popytu na pożyczki, niewielu konsumentom udaje się uzyskać finansowanie. Branża pożyczkowa jest i będzie potrzebna gospodarce przy wychodzeniu z kryzysu, stąd liczę na zmianę jej sytuacji, choć trudno przewidzieć tu jakiś horyzont czasowy – ocenia Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

 


źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

 

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *