Analizy

PICM Risk Index © – listopad 2022


PICM Risk Index ©, określający zbiorczą miarę ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w listopadzie we wszystkich sektorach gospodarki, a dynamika zdecydowanie nabiera tempa. Wysokie poziomy indeksu dobrze przewidziały rekordowe poziomy niewypłacalności, których, w miarę spływu najnowszych danych, jesteśmy świadkami w tym roku. Wygląda na to, że ten rok zamknie się rekordowymi poziomami liczby niewypłacalności.

Oceny ryzyka niewypłacalności w listopadzie we wszystkich branżach przekraczają już poziomy uznawane jako niskie ryzyko, tj. 50 punktów. Najwyższy poziom indeksu w listopadzie odnotowaliśmy dla budownictwa (84 pkt.) oraz przemysłu (74,6 pkt.), przy czym dla budownictwa, usług i transportu wzrost m/m był najmniejszy (+1,3 pkt.), natomiast dla handlu hurtowego najwyższy wśród obserwowanych branż (+2,5 pkt.). Najniższą ocenę ryzyka niewypłacalności notowaliśmy dla usług (55,8 pkt.), co jest poziomem sprzed pandemii, jednakże i tu, mimo sprzyjającej porze roku, trend jest istotnie negatywny. Wyraźne  odwrócenie trendu  we wszystkich sektorach gospodarki to efekt zbiegu kłopotów wynikających z braku harmonijnych dostaw materiałów i surowców, rosnących cen energii i paliw oraz wysokich stóp procentowych i inflacji, mających negatywny wpływ na poziom kosztów działalności gospodarczej. Zwłaszcza ceny energii elektrycznej budzą olbrzymie obawy wśród coraz większej grupy przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i mikro. Inflacja oraz wojna w Ukrainie też negatywnie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów, którzy są ostatecznymi klientami każdego przedsiębiorstwa. W konsekwencji obserwujemy dalsze gwałtowne spadki trendu w bieżących oraz prognozowanych zamówieniach.

 

 

A jak w szczegółach prezentuje ryzyko niewypłacalności w każdej branży?

 

PICM Risk Index © dla przemysłu wzrósł w listopadzie o 2,3 pkt. z poziomu 72,3 pkt. do wartości 74,6 pkt. To około 29 pkt. więcej od średniej wieloletniej (~46 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2001 (~61 pkt.), 2009 (~62 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.). O powadze sytuacji w przemyśle świadczy fakt, iż bieżący poziom indeksu jest najwyższy w historii i wyższy o nieco ponad punkt od szczytu sprzed półtora roku.

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowej. Kolejną bolączką branży przemysłowej jest ocena bieżących oraz przyszłych zamówień.

Spośród branż przemysłu negatywnie wyróżnia się produkcja odzieży (71,9 pkt.), produkcja wyrobów ze skór (61,2 pkt.) oraz produkcja pojazdów samochodowych (61,5 pkt.). Natomiast pozytywnie wyróżnia się produkcja metali (31,9 pkt.), produkcja farmaceutyków (30 pkt.) oraz rafinacja ropy naftowej (24,6 pkt. – dalszy spadek indeksu m/m).

 

 

PICM Risk Index © dla handlu detalicznego wzrósł w listopadzie o 1,4 pkt. z poziomu 66,3 pkt. do wartości 67,7 pkt. To wartość wyższa od średniej wieloletniej (~61 pkt.) ale poniżej szczytów z lat 2002 (~83 pkt.), 2010 (~70 pkt.) oraz 2013 (~74 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do przyszłej kondycji biznesu (w zakresie sytuacji finansowej oraz ogólnej sytuacji gospodarczej). Bieżąca sytuacja w zakresie ilości sprzedawanych towarów, jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Spośród branż przemysłu wyróżnia się sprzedaż sprzętu RTV/AGD (63,1 pkt. z istotną tendencją rosnącą oraz na poziomie w najgorszym okresie kryzysowym dla branży w pandemii) oraz handel artykułami żywnościowymi (73,1 pkt. z powrotem do tendencji rosnącej).

 

 

PICM Risk Index © dla budownictwa wzrósł w listopadzie o 1,3 pkt. z poziomu 82,7 pkt. do wartości 84 pkt. To 24 pkt. więcej od średniej wieloletniej (60 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2002 (~75 pkt.) i 2010 (~78 pkt.), natomiast identycznie jak w 2013 roku (~84 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej, jak również pogarszającego się portfela zamówień i realizowanej produkcji. Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do opóźnień płatności.

 

 

PICM Risk Index © dla usług (bez transportu) wzrósł w listopadzie o 1,8 pkt. z poziomu 54 pkt. do wartości 55,8 pkt. To o 11 pkt. więcej od średniej wieloletniej (45 pkt.), ale poniżej szczytów z lat 2004 (~72 pkt.), 2010 (~59 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie popytu i sprzedaży). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej.

 

 

PICM Risk Index © dla transportu wzrósł w listopadzie o 1,3 pkt. z poziomu 65 pkt. do wartości 66,3 pkt. Wskazanie w bieżącym miesiącu jest wyższe już o ponad 10 pkt. od średniej wieloletniej (56 pkt.) ale znajduje się poniżej szczytów z lat 2004 (~69 pkt.), 2010 (~77 pkt.) oraz 2013 (~70 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływają szczególnie pogarszające się oceny co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej oraz popytu).

 


PICM Risk Index © liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce – więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Celem PICM Risk Index © jest uzupełnienie szczegółowej analizy wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Pełna informacja oraz metodologia dostępne są dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera tutaj.

 

411 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *