Analizy

PICM Risk Index © – listopad 2023


PICM Risk Index ©, określający miary ryzyka niewypłacalności dla branż, maleje w listopadzie dla wszystkich branż oprócz handlu hurtowego gdzie pozostaje bez zmian. Zmiany dla wszystkich indeksów są coraz większe i obserwujemy zarysowujący się trend malejący na poziomie ogólnym we wszystkich branżach. Co ważne nadal są to rekordowe poziomy ryzyka niewypłacalności. Trudną sytuację potwierdzają najnowsze statystyki niewypłacalności za pierwsze 9 miesięcy tego roku. Ten dość stabilny obraz zupełnie inaczej wygląda w szczegółach, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się podbranżom w usługach czy w przetwórstwie przemysłowym.

Oceny ryzyka niewypłacalności w listopadzie we wszystkich branżach przekraczają poziomy uznawane jako niskie ryzyko, tj. 50 punktów. Najwyższy poziom indeksu w listopadzie odnotowaliśmy dla budownictwa (82,7 pkt.) oraz przemysłu (75,0 pkt.). Najniższą ocenę ryzyka niewypłacalności notowaliśmy dla usług (56,5 pkt.), co jest poziomem już o 2,5 pkt. wyższym od tego sprzed roku. Ciągle wysokie poziomy ryzyka  we wszystkich sektorach gospodarki to efekt zbiegu kłopotów wynikających z braku harmonijnych dostaw materiałów i surowców, wysokich cen energii i paliw oraz wysokich stóp procentowych i inflacji, mających negatywny wpływ na poziom kosztów działalności gospodarczej. Zwłaszcza ceny energii elektrycznej są wyraźnym obciążeniem dla przedsiębiorstw, szczególnie małych i mikro. Inflacja oraz wojna w Ukrainie bardzo negatywnie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów, którzy są ostatecznymi klientami każdego przedsiębiorstwa. W konsekwencji w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy spadki trendów dla bieżących oraz prognozowanych zamówień i produkcji. Z najnowszych danych wynika, iż tendencja ta jest ciągle kontynuowana, zwłaszcza w przemyśle oraz budownictwie. Powoduje to, iż jeszcze przez jakiś czas będzie to mieć wpływ na podwyższone poziomy ryzyka niewypłacalności.

 

 

A jak w szczegółach prezentuje ryzyko niewypłacalności w każdej branży?

 

PICM Risk Index © dla przemysłu spadł w listopadzie o 0,6 pkt. z poziomu 75,6 pkt. do wartości 75,0 pkt. To prawie 30 pkt. więcej od średniej wieloletniej (~46 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2001 (~61 pkt.), 2009 (~62 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.). O powadze sytuacji w przemyśle świadczy fakt, iż bieżący poziom indeksu jest ciągle najwyższy w historii i wyższy o nieco ponad trzy punkty od szczytu sprzed półtora roku.

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowej. Kolejną bolączką branży przemysłowej jest ocena bieżących oraz przyszłych zamówień.

Spośród branż przemysłu negatywnie wyróżnia się produkcja wyrobów z drewna (81,7 pkt.), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (75,4 pkt.) oraz produkcja skór (76,0 pkt.). Natomiast pozytywnie wyróżnia się produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków (42,3 pkt.), produkcja pozostałego sprzętu transportowego (48,7 pkt.) oraz produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (50,8 pkt.).

 

PICM Risk Index © dla handlu detalicznego spadł w listopadzie o 0,4 pkt. z poziomu 68,3 pkt. do wartości 67,9 pkt. Jest to wartość wyższa od średniej wieloletniej (~61 pkt.) natomiast ciągle poniżej szczytów z lat 2002 (~83 pkt.), 2010 (~70 pkt.) oraz 2013 (~74 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do przyszłej kondycji biznesu (w zakresie sytuacji finansowej oraz ogólnej sytuacji gospodarczej). Bieżąca sytuacja w zakresie ilości sprzedawanych towarów, jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Spośród branż handlu detalicznego wyróżnia się sprzedaż sprzętu RTV/AGD (76,2 pkt. z lekkim spadkiem oraz na poziomie najgorszym od dwudziestu lat!) oraz handel artykułami żywnościowymi (71,3 pkt. – spadek indeksu o 1,3 pkt.).

 

PICM Risk Index © dla budownictwa spadł w listopadzie z poziomu 83,7 pkt do wartości 82,7 pkt. Pamiętajmy jednak, że to ciągle prawie 23 pkt. więcej od średniej wieloletniej (60 pkt.), powyżej szczytów z lat 2002 (~75 pkt.) i 2010 (~78 pkt.) oraz na podobnym poziomie jak w istotnie kryzysowym dla branży 2013 roku (~84 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej, jak również pogarszającego się portfela zamówień i realizowanej produkcji. Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do opóźnień płatności.

 

PICM Risk Index © dla usług (bez transportu) spadł w listopadzie z poziomu 56,7 pkt. do 56,5 pkt. Poziom ten jest prawie 12 pkt. większy od średniej wieloletniej (45 pkt.), ale poniżej szczytów z lat 2004 (~72 pkt.), 2010 (~59 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie popytu i sprzedaży). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej.

 

PICM Risk Index © dla transportu spadł w listopadzie o 0,2 pkt. z poziomu 69,4 pkt. do wartości 69,2 pkt. Wskazanie w bieżącym miesiącu jest wyższe o ponad 13 pkt. od średniej wieloletniej (56 pkt.) i bardzo blisko szczytów z lat 2004 (~69 pkt.), 2010 (~77 pkt.) oraz 2013 (~70 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływają szczególnie pogarszające się oceny co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej oraz popytu).

 


PICM Risk Index © liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej i kandydujących – więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Celem PICM Risk Index © jest uzupełnienie szczegółowej analizy wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Pełna informacja oraz metodologia dostępne są dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera tutaj.

 

245 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *