Analizy

PICM Risk Index © – sierpień 2023


PICM Risk Index ©, określający miary ryzyka niewypłacalności dla branż, rośnie w sierpniu dla wszystkich branż oprócz budownictwa (spadek) oraz usług bez transportu (bez zmian). Zmiany są jednak niewielkie i obecnie obserwujemy praktyczną stabilizację indeksów dla wielu branż na  „płaskowyżu” rekordowych poziomów. Wysoka liczba niewypłacalności za pierwsze półrocze potwierdza przewidywania indeksu, że 2023 jest trudny, szczególnie dla małych firm handlu detalicznego, budowlanych, a w ostatnim czasie dla firm przetwórstwa przemysłowego.

Oceny ryzyka niewypłacalności w sierpniu we wszystkich branżach przekraczają poziomy uznawane jako niskie ryzyko, tj. 50 punktów. Najwyższy poziom indeksu w sierpniu odnotowaliśmy dla budownictwa (84,8 pkt.) oraz przemysłu (77,1 pkt.). Najniższą ocenę ryzyka niewypłacalności notowaliśmy dla usług (56,3 pkt.), co jest poziomem tylko nieco wyższym do tego sprzed roku. Ciągle wysokie poziomy ryzyka  we wszystkich sektorach gospodarki to efekt zbiegu kłopotów wynikających z braku harmonijnych dostaw materiałów i surowców, wysokich cen energii i paliw oraz wysokich stóp procentowych i inflacji, mających negatywny wpływ na poziom kosztów działalności gospodarczej. Zwłaszcza ceny energii elektrycznej są wyraźnym obciążeniem dla przedsiębiorstw, szczególnie małych i mikro. Inflacja oraz wojna w Ukrainie bardzo negatywnie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów, którzy są ostatecznymi klientami każdego przedsiębiorstwa. W konsekwencji w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy spadki trendów dla bieżących oraz prognozowanych zamówień i produkcji. Z najnowszych danych wynika, iż tendencje te ponownie się nasilają, zwłaszcza w przemyśle oraz handlu. Powoduje to, iż jeszcze przez jakiś czas będą mieć wpływ na podwyższone poziomy ryzyka niewypłacalności.

 

 

A jak w szczegółach prezentuje ryzyko niewypłacalności w każdej branży?

 

PICM Risk Index © dla przemysłu wzrósł się w sierpniu o 0,2 pkt. z poziomu 76,9 pkt. do wartości 77,1 pkt. To ponad 30 pkt. więcej od średniej wieloletniej (~46 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2001 (~61 pkt.), 2009 (~62 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.). O powadze sytuacji w przemyśle świadczy fakt, iż bieżący poziom indeksu jest najwyższy w historii i wyższy o nieco ponad cztery punkty od szczytu sprzed półtora roku.

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowej. Kolejną bolączką branży przemysłowej jest ocena bieżących oraz przyszłych zamówień.

Spośród branż przemysłu negatywnie wyróżnia się produkcja wyrobów z drewna (80,4 pkt.), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (77,3 pkt.) oraz produkcja mebli (75,0 pkt.). Natomiast pozytywnie wyróżnia się produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków (41,7 pkt.), produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (50,4 pkt.) oraz produkcja pozostałego sprzętu transportowego (48,8 pkt.).

 

PICM Risk Index © dla handlu detalicznego wzrósł w sierpniu o 0,4 pkt. z poziomu 68,1 pkt. do wartości 68,5 pkt. Jest to wartość wyższa od średniej wieloletniej (~61 pkt.) natomiast ciągle poniżej szczytów z lat 2002 (~83 pkt.), 2010 (~70 pkt.) oraz 2013 (~74 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do przyszłej kondycji biznesu (w zakresie sytuacji finansowej oraz ogólnej sytuacji gospodarczej). Bieżąca sytuacja w zakresie ilości sprzedawanych towarów, jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Spośród branż przemysłu wyróżnia się sprzedaż sprzętu RTV/AGD (76,2 pkt. z ponowną tendencją rosnącą oraz na poziomie najgorszym od dwudziestu lat!) oraz handel artykułami żywnościowymi (72,9 pkt. – minimalny wzrost indeksu).

 

PICM Risk Index © dla budownictwa spadł w sierpniu z poziomu 85,0 pkt do wartości 84,8 pkt. Pamiętajmy jednak, że to ciągle prawie 25 pkt. więcej od średniej wieloletniej (60 pkt.), powyżej szczytów z lat 2002 (~75 pkt.) i 2010 (~78 pkt.) oraz wyżej niż w istotnie kryzysowym dla branży 2013 roku (~84 pkt.). Co ciekawe, indeks generalnie rośnie w ostatnich miesiącach dla firm dużych (w przeciwieństwie do firm małych i mikro), co oznacza zwiększające się ryzyko niewypłacalności dla tej grupy firm budowlanych.

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej, jak również pogarszającego się portfela zamówień i realizowanej produkcji. Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do opóźnień płatności.

 

PICM Risk Index © dla usług (bez transportu) utrzymał się sierpniu na poziomie 56,3 pkt. Poziom ten jest ponad 11 pkt. większy od średniej wieloletniej (45 pkt.), ale poniżej szczytów z lat 2004 (~72 pkt.), 2010 (~59 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie popytu i sprzedaży). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej.

 

PICM Risk Index © dla transportu wzrósł w sierpniu o 0,4 pkt. z poziomu 68,3 pkt. do wartości 68,7 pkt. Wskazanie w bieżącym miesiącu jest wyższe o prawie 13 pkt. od średniej wieloletniej (56 pkt.) ale znajduje się jeszcze poniżej szczytów z lat 2004 (~69 pkt.), 2010 (~77 pkt.) oraz 2013 (~70 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływają szczególnie pogarszające się oceny co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej oraz popytu).

 


PICM Risk Index © liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej i kandydujących – więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Celem PICM Risk Index © jest uzupełnienie szczegółowej analizy wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Pełna informacja oraz metodologia dostępne są dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera tutaj.

 

372 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *