Analizy

PICM Risk Index © – grudzień 2023


PICM Risk Index ©, określający miary ryzyka niewypłacalności dla branż, maleje w grudniu dla wszystkich branż, z małym wyjątkiem dla transportu. Zmiany dla wszystkich indeksów są coraz większe i obserwujemy zarysowujący się trend malejący na poziomie ogólnym we wszystkich branżach. Co ważne, nadal są to rekordowe poziomy ryzyka niewypłacalności. Trudną sytuację potwierdzają najnowsze statystyki niewypłacalności za pierwsze 9 miesięcy tego roku. Ten dość stabilny obraz zupełnie inaczej wygląda w szczegółach, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się podbranżom w usługach czy w przetwórstwie przemysłowym.

Oceny ryzyka niewypłacalności w grudniu we wszystkich branżach przekraczają poziomy uznawane jako niskie ryzyko, tj. 50 punktów. Najwyższy poziom indeksu w grudniu odnotowaliśmy dla budownictwa (81,3 pkt.) oraz przemysłu (74,0 pkt.). Najniższą ocenę ryzyka niewypłacalności notowaliśmy dla usług (54,8 pkt.), co jest poziomem o 1 pkt. niższym od tego sprzed roku. Ciągle wysokie poziomy ryzyka  we wszystkich sektorach gospodarki to efekt zbiegu kłopotów wynikających z braku harmonijnych dostaw materiałów i surowców, wysokich cen energii i paliw oraz wysokich stóp procentowych i inflacji, mających negatywny wpływ na poziom kosztów działalności gospodarczej. Zwłaszcza ceny energii elektrycznej są wyraźnym obciążeniem dla przedsiębiorstw, szczególnie małych i mikro. Inflacja oraz wojna w Ukrainie bardzo negatywnie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów, którzy są ostatecznymi klientami każdego przedsiębiorstwa. W konsekwencji w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy spadki trendów dla bieżących oraz prognozowanych zamówień i produkcji. Z najnowszych danych wynika, iż tendencja ta jest ciągle kontynuowana, zwłaszcza w przemyśle oraz budownictwie. Powoduje to, iż jeszcze przez jakiś czas będzie to mieć wpływ na podwyższone poziomy ryzyka niewypłacalności.

 

 

A jak w szczegółach prezentuje ryzyko niewypłacalności w każdej branży?

 

PICM Risk Index © dla przemysłu spadł w grudniu o 1,0 pkt. z poziomu 75,0 pkt. do wartości 74,0 pkt. To 29 pkt. więcej od średniej wieloletniej (~46 pkt.) oraz powyżej szczytów z lat 2001 (~61 pkt.), 2009 (~62 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.). O powadze sytuacji w przemyśle świadczy fakt, iż bieżący poziom indeksu jest ciągle jednym z najwyższych w historii (tylko o 2,3 pkt. niższy od szczytu sprzed półtora roku).

Na indeks negatywnie wpływają złe oceny przedsiębiorstw co do ich bieżącej oraz przyszłej sytuacji finansowej. Kolejną bolączką branży przemysłowej jest ocena bieżących oraz przyszłych zamówień.

Spośród branż przemysłu negatywnie wyróżnia się produkcja wyrobów z drewna (81,5 pkt.), produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (74,6 pkt.) oraz produkcja skór (75,0 pkt.). Natomiast pozytywnie wyróżnia się produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków (42,1 pkt.), produkcja pozostałego sprzętu transportowego (47,9 pkt.) oraz produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (51,7 pkt.).

 

PICM Risk Index © dla handlu detalicznego spadł w grudniu o 1,3 pkt. z poziomu 67,9 pkt. do wartości 66,5 pkt. Jest to wartość ciągle wyższa od średniej wieloletniej (~61 pkt.) natomiast poniżej szczytów z lat 2002 (~83 pkt.), 2010 (~70 pkt.) oraz 2013 (~74 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływają złe oceny przedsiębiorstw co do ich przyszłej kondycji biznesu (w zakresie sytuacji finansowej oraz ogólnej sytuacji gospodarczej). Bieżąca sytuacja w zakresie ilości sprzedawanych towarów, jak i sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych zmniejsza ryzyko niewypłacalności.

Spośród branż handlu detalicznego wyróżnia się sprzedaż sprzętu RTV/AGD (76,0 pkt. z lekkim spadkiem oraz na poziomie najgorszym od dwudziestu lat!) oraz handel artykułami żywnościowymi (69,6 pkt. – dalszy spadek indeksu o 1,7 pkt.).

 

PICM Risk Index © dla budownictwa spadł w grudniu z poziomu 82,7 pkt do wartości 81,3 pkt. Pamiętajmy jednak, że to ciągle ponad 21 pkt. więcej od średniej wieloletniej (60 pkt.), powyżej szczytów z lat 2002 (~75 pkt.) i 2010 (~78 pkt.) oraz na tylko nieco niższym poziomie jak w istotnie kryzysowym dla branży 2013 roku (~84 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej, jak również pogarszającego się portfela zamówień i realizowanej produkcji. Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do opóźnień płatności.

 

PICM Risk Index © dla usług (bez transportu) spadł w grudniu z poziomu 56,5 pkt. do 54,8 pkt. Poziom ten jest prawie 10 pkt. większy od średniej wieloletniej (45 pkt.), ale poniżej szczytów z lat 2004 (~72 pkt.), 2010 (~59 pkt.) oraz 2013 (~64 pkt.).

Na indeks negatywnie wpływa pogorszenie ocen co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie popytu i sprzedaży). Co ciekawe, ryzyko niewypłacalności zmniejszają pozytywne oceny co do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej.

 

PICM Risk Index © dla transportu wzrósł w grudniu o 0,4 pkt. z poziomu 69,2 pkt. do wartości 69,6 pkt. Wskazanie w bieżącym miesiącu jest wyższe o ponad 13 pkt. od średniej wieloletniej (56 pkt.) i bardzo blisko szczytów z lat 2004 (~69 pkt.), 2010 (~77 pkt.) oraz 2013 (~70 pkt.). To kontynuacja tendencji rosnącej rozpoczętej już w drugim kwartale 2022 roku.

Na indeks negatywnie wpływają szczególnie pogarszające się oceny co do bieżącej oraz przyszłej kondycji biznesu (zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej oraz popytu).

 


PICM Risk Index © liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej i kandydujących – więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Celem PICM Risk Index © jest uzupełnienie szczegółowej analizy wypłacalności pojedynczego przedsiębiorstwa o miarę ryzyka branży w jakiej to przedsiębiorstwo działa. Pełna informacja oraz metodologia dostępne są dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) w Strefie Credit Managera tutaj.

 

481 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *