Wydarzenia

FECMA Council Meeting – Budapeszt 2023


W minionym tygodniu po raz kolejny odbyło się spotkanie zarządu FECMA, czyli zrzeszenia europejskich stowarzyszeń i instytutów credit management. Tym razem, dzięki gościnności Hungarian Credit Management Association (HMCA) rozmawialiśmy w stolicy Węgier, Budapeszcie.

Dwa wspólnie spędzone dni upłynęły na uczestnictwu w konferencji HCMA, spotkaniu zarządu (FECMA Council Meeting) oraz zwiedzaniu miasta. To ostatnie niewątpliwie sprzyjało bardziej nieformalnym dyskusjom oraz budowaniu długoterminowych relacji.

FECMA to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także forum, na którym rodzą się inicjatywy mające na celu kreowanie wartości dla wszystkich zrzeszonych organizacji. Ostatecznym celem FECMA jest dostarczanie Państwu, czyli każdemu członkowi organizacji lokalnych, niezbędnej wiedzy oraz możliwości doskonalenia zawodowego, tak aby wykonywane obowiązki dawały na co dzień jak najwięcej satysfakcji.

 

 

Podczas spotkania zarządu FECMA Council Meeting rozmawialiśmy o planowanych kolejnych wydarzeniach FECMA, w tym odbywającym się co dwa lata kongresie, a także inicjatywach edukacyjnych oraz wchodzących w życie nowych regulacjach prawnych dotyczących zatorów płatniczych. Ciekawym tematem było tworzone przez Unię Europejską tzw. Obserwatorium Zachowań Płatniczych (Payment Observatory). Celem tego narzędzia jest bieżąca analiza zwyczajów płatniczych w Europie, a powstało ono jako pokłosie wprowadzenia dyrektywy 2011/7/EU i badania pod nazwą „Study on building a responsible payment culture in the EU”. FECMA aktywnie uczestniczy w pracach związanych z tworzeniem Payment Observatory w ramach tzw. Stakeholder’s Forum, czyli nieformalnej grupy zapewniającej wsparcie operacyjne i doradztwo praktyczne w tym projekcie.

 

 

 

Zapraszam wszystkich Państwa do członkostwa PICM Associate (PICMa), które jest jednocześnie członkostwem w FECMA. PICMa, oprócz szeregu korzyści, jak dostęp do Strefy Credit Managera, daje Państwu, poprzez sieć kilkunastu stowarzyszeń i instytutów credit management skupionych w FECMA, możliwość poszerzania swoich kontaktów międzynarodowych. To dostęp do unikalnej praktycznej informacji, dobrych praktyk i wiedzy niedostępnej nigdzie indziej w Europie. Praktycznym przykładem realizacji tej misji był wspomniany powyżej kongres FECMA, który dwa lata temu odbył się w Krakowie.

 

 

Więcej o FECMA mogą znaleźć Państwo na stronie PICM tutaj.

 

322 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *