Wydarzenia

Zarządzanie wierzytelnościami. Forum ekspertów 2023


W dniach 13-14 czerwca 2023 roku odbyła się Konferencja Zarządzanie Wierzytelnościami. Forum Ekspertów 2023 w Łodzi, której Credit Manager Magazine był patronem medialanym, a fundacja Polski Instytut Credit Management partnerem wspierającym. Wydarzenie, organizowane przez AltConsultant Intelligent Business Solution, zgromadziło ponad 170 uczestników reprezentujących szeroko pojętą branżę zarządzania wierzytelnościami. Spotkanie to skupiło się na spojrzeniu w przyszłość tej dziedziny oraz omówieniu jej obecnej kondycji i wyzwań.

Wśród partnerów strategicznych i merytorycznych znaleźli się czołowi przedstawiciele branży, takie jak BIG InfoMonitor, Kancelaria Macura, Fizen, Komornik online i Rodo online, Link Financial oraz Kancelaria Prawna Levanta. Partnerami honorowymi były Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego.

Głównym celem konferencji było wszechstronne omówienie nowych rozwiązań i technologii, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności procesów w tym obszarze. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania serii prelekcji oraz wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, podczas których poruszano różnorodne tematy związane z branżą.

Pierwszą prelekcję wygłosił prof. SGH dr hab. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Grupy BIK, który przybliżył aktualną sytuację makroekonomiczną i jej wpływ na branże zarządzania wierzytelnościami. Kolejną prezentację wygłosił Tomasz Piekot, językoznawca i trener prostego języka, który przedstawił znaczenie uproszczenia pism w polskich urzędach. W kontekście docierania z komunikatem do stron procesu dochodzenia należności, upraszczanie języka pism urzędowych ma kluczowe znaczenie. Prelegent wykazał, że uproszczenie pism, takich jak te wystawiane w trakcie egzekucji komorniczej, ułatwia stronom dostęp do klarownej informacji, oszczędza czas i zasoby oraz eliminuje bariery językowe.

 

 

Kolejne wystąpienia dotyczyły m.in. mediacji w procesie dochodzenia należności oraz wykorzystania rozwiązań opartych o PSD2 w windykacji. Maciej Krasowski, CEO startup’u FIZEN, przedstawił usługę e-windykacji, która umożliwia wierzycielom budowanie reguł procesu dochodzenia należności i strategii w oparciu o dane pochodzące bezpośrednio z rachunku bankowego klienta. To innowacyjne rozwiązanie może rewolucjonizować proces windykacji, czyniąc go tańszym, szybszym i bardziej skutecznym. Również mec. Anna Jamiołkowska i mec. Maria Muchin-Kresa z RK Legal podzieliły się spostrzeżeniami na temat pozyskiwania danych o dłużnikach, co wywołało duże zainteresowanie słuchaczy.

 

 

Ważnym tematem poruszanym na konferencji była skuteczność egzekucji sądowej w Polsce. W panelu dyskusyjnym eksperci omawiali wyzwania, szanse i zagrożenia związane z tym procesem. Panel obejmował przedstawicieli kancelarii prawnych, firm windykacyjnych i departamentów wsparcia biznesu.

Podczas ostatnich prelekcji omówiono aktualne orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące kosztów kredytu konsumenckiego oraz temat upadłości konsumenckiej i alternatywnych rozwiązań na rynku.

Konferencja Zarządzanie Wierzytelnościami. Forum Ekspertów 2023 w Łodzi stanowiła niezwykle ważne wydarzenie dla branży zarządzania wierzytelnościami. Dzięki udziałowi ekspertów z różnych dziedzin, spotkanie to dostarczyło cennych spostrzeżeń na temat kondycji branży, jej wyzwań oraz możliwości rozwoju. Przemówienia, prelekcje i dyskusje stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz prezentacji najlepszych praktyk.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową organizatora.

 

395 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *