Wydarzenia

Konferencja Credit Risk 2023 za nami!


Podsumowując kolejną konferencję Credit Risk, można zacytować kilka komentarzy, które pozostawili uczestnicy tego wydarzenia: „Merytoryczna”, „Pełen profesjonalizm prelegentów i znajomość tematów”, „W trakcie konferencji Credit Risk byłam oszołomiona jakością merytoryczną prelekcji. Prelegenci chętnie przekazali wiedzę (co ważniejsze praktyczną wiedzę) i dzielili się swoim doświadczeniem.” 29 września mieliśmy ponownie okazję do pogłębienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Nie bez znaczenia miała też dobra atmosfera sprzyjająca bardzo ciekawym rozmowom kuluarowym. Warto było tam być!

Ryzyko związane z udzielaniem kredytu kupieckiego towarzyszy transakcjom handlowym bez względu na koniunkturę gospodarczą. Jednak moment w jakim spotkaliśmy się na konferencji Credit Risk 2023 był dość szczególny. Bum gospodarczy po pandemii skończył się równie  gwałtownie jak się rozpoczął. Skutki tego niestety są mocno odczuwalne przez wiele firm w Polsce, zwłaszcza przemysłowych, co poświadcza wiele wskaźników makroekonomicznych. Rozchwiana gospodarka pozostanie z nami jeszcze bardzo długo, a niepewność na stałe wpisuje się do słownika każdego credit managera.

Wszystko to motywuje do dalszych działań w ramach fundacji Polski Instytut Credit Management, ponieważ ciągle będziemy starali się szukać odpowiedzi na pytanie jak najlepiej zabezpieczyć swoje firmy przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu:

👉 Pekao FaktoringPARTNER GŁÓWNY – Pekao Faktoring Sp. z o.o. jest specjalistyczną spółką Banku Pekao S.A. w dziedzinie obrotu i zarządzania wierzytelnościami handlowymi. Jako jeden z pionierów faktoringu w Polsce, rozpoczynając działalność w grudniu 1998 roku, dziś świadczy pełen zakres usług faktoringowych jako lider tej branży w Polsce. Pekao Faktoring Sp. z o.o.  jest członkiem i współzałożycielem Polskiego Związku Faktorów, federacji zrzeszającej największe instytucje faktoringowe w Polsce, a także Factors Chain International (FCI), co pozwala zabezpieczać interesy Klientów również za granicą. Pekao Faktoring Sp. z o.o.  współpracuje ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczającymi należności handlowe oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pekao Faktoring Sp. z o.o. jest również członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.  → więcej

👉 RK Legal – Partner → więcej

👉 NadzórKorporacyjny.pl – Partner → więcej

👉 Personalities.pl – Partner → więcej

Zapraszamy do obejrzenia szerokiej relacji foto & wideo na stronie organizatora, czyli Polskiego Instytutu Credit Management!

 ZOBACZ JAK BYŁO

 

478 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *