Wydarzenia

X Konferencja Rada Nadzorcza – ESG


22-23 KWIECIEŃ (czwartek-PIĄTEK) 2021

 

Po raz 10-ty, najwybitniejsi eksperci i praktycy corporate governance wezmą udział w spotkaniu „Konferencja Rada Nadzorcza”, która wyjątkowo w formule online odbędzie się 22-23 kwietnia 2021 r. Zwieńczeniem wydarzenia będzie wręczenie wyróżnień Człowiek Corporate Governance 2020 oraz 2021 roku.

Konferencja Rada Nadzorcza to pierwszoplanowe wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Od dekady, główną ideą konferencji jest edukacja i kształtowanie postaw uwzględniających korzyść dla wszystkich interesariuszy spółki. W związku z tym, goście uczestniczą w szeregu debat i paneli poruszających tematykę problemów i wyzwań stojących przed nadzorem właścicielskim. W tym roku tematem przewodnim będzie Corporate Governance – czyli G z ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance).

Nowa formuła – 2 dni online

Z uwagi na pandemię i związane z nią obostrzenia formułę spotkania przeniesiono do Internetu, a czas trwania wydłużono do 2 dni. 22 kwietnia 2021 r. – pierwszy dzień konferencji został zaplanowany na wzór posiedzenia rady nadzorczej – otwarcie, następnie wykład wprowadzający pt. „Kompas etyczny spółki publicznej” oraz 4 debaty na temat aktualnych wyzwań rad nadzorczych: ESG w praktyce rad nadzorczych, współpraca z biegłym rewidentem, nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych oraz ład korporacyjny w spółkach komunalnych. Dzień zwieńczy wręczenie wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2020” i „Człowiek Corporate Governance 2021”, którego ideą jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. W gronie dotychczasowych laureatów znajdują się takie osobistości, jak Andrzej S. Nartowski i Wiesław Rozłucki. Drugi dzień, tj. 23 kwietnia 2021 r., wypełni natomiast 20 prelekcji uwzgledniających praktycznie wszystkie obszary z dziedziny funkcjonowania nadzoru właścicielskiego, rad nadzorczych i corporate governance.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się najlepsi eksperci m.in. Liliana Anam, Agnieszka Baklarz, Krzysztof Burnos, Robert Dyrcz (PICM), Raimondo Eggink, Justyna Halaś, Piotr Karlik, Wiesław Łatała, Sylwia Kozłowska, Andrzej S. Nartowski, Milena Olszewska-Miszuris, Wiesław Rozłucki, Piotr Rybicki, Kazimierz Sedlak, Roman Seredyński, Agnieszka Słomka-Gołębiowska i wielu innych.

– 10-ta jubileuszowa Konferencja Rada Nadzorcza organizowana w tym roku w formule online to zupełnie nowe wyzwanie. Epidemia wprowadziła wiele ograniczeń, w tym chyba to najważniejsze – możliwość swobodnego spotkania się i wymiany doświadczeń, ale również daje nowe możliwości – wystarczy „kliknąć” i już się jest uczestnikiem. I to pełnoprawnym uczestnikiem największego wydarzenia corporate governance w Polsce! – mówi Piotr Rybicki, organizator Konferencja Rada Nadzorcza. – Gdy w 2011 roku po raz pierwszy odbyła się Konferencja Rada Nadzorcza – nie przypuszczałem, że doczekamy się jej 10. edycji, po raz pierwszy dwudniowej. Konferencja Rada Nadzorcza to niewątpliwie święto wszystkich z nas związanych z ładem korporacyjnym!

Do bezpłatnego udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy, którzy mając na względzie dobro polskiego rynku finansowego i kapitałowego mają świadomość korzyści wynikających ze sprawnie funkcjonującego wewnętrznego organu kontrolnego. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie http://nadzorcza.pl/

Partnerzy merytoryczni: ACCA Polska, Grupa Kapitałowa UHY ECA, Filipiak Babicz Legal, Willis Towers Watson oraz BDO Legal.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest ESG co jest akronimem pochodzącym od angielskich słów environmental, social, governance. Można powiedzieć, że ESG stanowi pewien szkielet (framework) analizy przedsiębiorstw, pozwalający na porównanie firm z ich konkurentami na podstawie pewnych określonych miar z trzech głównych obszarów dotyczących środowiska (E), społeczeństwa (S), ładu korporacyjnego (G). Inne podejście do ESG traktuje czynniki te jako czynniki ryzyka. Podczas gdy tradycyjna analiza finansowa pozwala określić kondycję finansową przedsiębiorstwa, analiza pod względem cech związanych z ESG pozwala na porównanie firm w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Połączenie obu analiz pozwala na utworzenie szerszego obrazu działalności przedsiębiorstwa oraz pozwala inwestorom i innym interesariuszom na dokonywanie bardziej świadomych decyzji. Dotyczy to zatem również credit managerów i ich procesu podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu kupieckiego!

 

Credit Manager Magazine jest patronem medialnym wydarzenia

 

SZCZEGÓŁY i REJESTRACJA

Uczestnictwo jest bezpłatne i wymaga rejestracji:

 ZAREJESTRUJ SIĘ

779 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *