Wydarzenia

WEBINARIUM: Wierzyciel w postępowaniu upadłościowym


22 KWIECIEŃ (czwartek) 2021 | 9:00 – 10:00

TEMATYKA: Postępowanie upadłościowe i naprawcze jest szczególnym rodzajem postępowania cywilnego. Stanowi formę swoistego rodzaju “egzekucji generalnej” z majątku dłużnika i zawiera elementy zarówno postępowania rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego. Głównym celem postępowań upadłościowych wobec przedsiębiorców jest zaspokojenie wierzycieli. Następuje to ze środków uzyskanych przez syndyka po sprzedaży majątku upadłego. Wierzyciele mają realny wpływ na przebieg postępowania. Prawo przyznaje im szereg uprawnień pozwalających doprowadzić do wszczęcia, czy też umorzenia postępowania, jak również daje możliwość aktywnego uczestnictwa i kontroli. Jaka jest pozycja wierzycieli w obecnej sytuacji?

EKSPERT: Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, odbył aplikację sądową (zakończoną wynikiem bardzo dobrym) i aplikację radcowską. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia należności. Jest autorem specjalistycznych opracowań publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym i Monitorze Prawniczym.

Szczegóły i rejestracja dostępne są w Strefie Credit Managera portalu PICM

 ZALOGUJ SIĘ

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *