Wydarzenia

„Credit Management po pandemii …” – powrót seminariów stacjonarnych PICM


W dniu 10 czerwca 2022 roku odbyło się – po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi – kolejne seminarium stacjonarne CREDIT CLUB PICM. Całodniowe spotkanie, poza niewątpliwym walorem edukacyjnym, było okazją do bezpośrednich rozmów w kameralnym gronie oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zarządzaniu kredytem kupieckim.

bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego w Krakowie, dwie reprezentacyjne sale konferencyjne The Bonerowski Palace były miejscem pierwszego w tym roku stacjonarnego spotkania organizowanego przez  Polski Instytut Credit Management (PICM).

Inflacja, stopy procentowe, wojna w Ukrainie, zaburzone łańcuchy dostaw, narastające napięcia wokół dostaw surowców z Rosji i Ukrainy, ryzyko stagflacji. Wyzwań dla analizy kredytowej kontrahentów nie brakuje mimo oficjalnego zniesienia w maju br. stanu epidemii obowiązującego w Polsce od 20 marca 2020 r.  i zastąpienia go stanem zagrożenia epidemicznego.

Z jakich korzystać narzędzi? Jak oceniać sprawozdania finansowe za rok 2021? Jak rozpoznawać sygnały wczesnego ostrzegania z otoczenia przedsiębiorstw? Jak budować swoje modele scoringowej oceny klienta? Jak skutecznie zwaloryzować zawarty już kontrakt z klientem?

W agendzie seminarium znalazły się tematy związane z modelowaniem ryzyka kredytowego poprzez dobór odpowiednich środków oceny zdolności kredytowej kontrahentów (prelekcja prowadzona przez Pana prof. nadzw. dr hab. Artura Hołdę, Przewodniczącego Rady Programowej PICM, Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie), oraz analiza sprawozdań finansowych w zmiennym otoczeniu (wykład Pana Piotra Rybickiego, członka Rady Programowej PICM, nadzorkorporacyjny.pl).

Jak powiedział Pan Piotr Rybicki – Gdy już wszystkim wydawało się, że nauczyliśmy się analizować sprawozdania finansowe w czasie Covid-19, pojawiło się kolejne – wcale nie mniejsze – wyzwanie. I obecnie, mimo iż posiadamy już pewne – dość duże – doświadczenie analizy finansowej w sytuacji kryzysowej, to jednak nadal to jak będzie wyglądał rok 2022 i jak będziemy analizować sprawozdania finansowe za I półrocze i III kwartały tego roku – pozostaje dla nas wielką niewiadomą. Oczywiście każdego dnia coraz więcej wiemy, ale chyba każdy stawia sobie pytanie – kiedy sytuacja, głownie ta makroekonomiczna – się ustabilizuje. Bo to, że ma ona ogromny wpływ na wyniki firm – każdy widzi.

Dodatkowa sesja, zorganizowana przez radcę prawnego, Pana Michała Siembaba  z warszawskiej kancelarii GKR Legal, Partnera tego wydarzenia, dotyczyła z kolei praktycznych aspektów prawnych użycia klauzul waloryzacyjnych w konstruowaniu umów oraz waloryzacji zawartych już kontraktów.

Gwałtowny wzrost cen towarów i usług, który ostatnio obserwujemy, powoduje, że realizacja długoterminowych umów często staje się nieopłacalna, a nawet może przynosić straty. W dobie rosnącej inflacji warto pamiętać, aby zabezpieczyć się przed inflacją wprowadzając do umowy klauzule waloryzacyjne. Ich brak albo ich błędne sformułowanie, jak przekonuje się dziś wielu przedsiębiorców, może być bardzo kosztowne. Pamiętajmy, że sądowa waloryzacja kontraktów jest procesem długotrwałym i obarczonym ryzykiem niepowodzenia.  Dlatego zawsze lepiej jest zabezpieczyć swoje interesy już na etapie konstruowania umowy handlowej z kontrahentem. Zainteresowanie podczas seminarium budziły zwłaszcza praktyczne kwestie zabezpieczenia roszczeń dotyczących waloryzacji sądowej i możliwość takiej waloryzacji w toku realizowanych kontraktów. Przebieg dyskusji potwierdza, iż przy obecnej sytuacji ekonomicznej jest to kwestia, która wymaga dużej uwagi przedsiębiorców. po swoim wystąpieniu dodał Pan Michał Siembab.

Uczestnikami seminarium byli zarówno przedstawiciele kadry zarządzającej, jak i specjaliści z działów finansowych, kontrolingu, oceny ryzyka kredytowego i kontroli kredytowej, zarządzania ryzykiem, monitoringu należności oraz windykacji i zarządzania gotówką (treasury).

 

 

Dziękujemy za liczne i aktywne uczestnictwo! Jest nam niezmiernie miło, iż grono PICM Associate (PICMa) jest coraz większe – podziękował na koniec spotkanie Robert Dyrcz, założyciel fundacji PICM.

Do zobaczenia na cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez PICM, przede wszystkim na konferencji Credit Risk, która odbędzie się już 29 września 2022 r. – więcej informacji dostępne jest tutaj.

 


Polski Instytut Credit Management (PICM) to platforma edukacyjno-networkingowa dla zarządzających należnościami oraz kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie (Credit Managerów). Celem PICM jest dostarczanie wartościowej wiedzy oraz tworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.

613 czytano

Write a comment...

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *